Üzenet a múltból Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

MagyarországKovacsics Mária Natália 1901. január 31-én született Pozsonyban és 1992. április 27-én halt meg Törökbálinton. Tizenhat éves korától a ferences harmadrend tagja. 1918-ban Pozsonyban belépett az orsolyiták  rendjébe, ahol a keresztre feszített Jézusról nevezett Mária Dorothea nevet kapta. 1934-ben kapott kinyilatkoztatást Jézustól Magyarország jövőjéről: 

Jézus Kovacsics Mária Natalia nővérnek adott üzeneteiből: "Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!" 

Ez a nép, amely himnuszába foglalta Istenhez való esdeklését, ez a nép, amelynek hősei a múltban annyit szenvedtek Isten nevéért, most lehet mégis révbe ér és megadatik neki a legnagyobb kegyelem, amely népnek megadathat? Isten mégis meghallgatta imádságaikat, de vajon méltók lesznek-e arra, hogy megszentelődjenek? Váljék hát el az ocsú a búzától, és aki magyar, aki keresztény hirdesse Isten országának eljövetelét, a bűnök bocsánatát, és a megváltás misztériumát. Aki így tesz, az méltóvá válik a megmenekülésre.