Babilon és a jóslatok Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

Babilon és a jóslatokAz ember kiváncsisággal fürkészi a jövőt, azt remélve, hogy felkészülhet arra, ami eljövendő. Az ayurvedika.hu-n is a leglátogatottab cikkek közé tartoznak a jóslatok szekcióban szereplő írások. Tudjátok meg és emlékezzetek majd a szavaimra, hogy átlag ember soha nem készülhet fel egyetlen jövőbeli eseményre sem. Bár az ember vak, mert a drágakövet annyira keresi, hogy az igazi kicset nem látja meg, bűne mégsem abban rejlik, hogy vak, hanem abban, hogy úgy tesz, mintha látna.

Az ember, akiben ott él nagy Babilon emléke, jeleket kutat, hogy megismerhesse a jövőt, de az idők jeleit nem látja, s nem látja azokat az eseményeket, azokat az embereket sem, amikről és akikről az idők jósolnak. Világosságot keres az ágy alatt, a kamrában, és a padláson, s amikor a világosság el megy mellette jól lehet szembe köpi és megtapossa, ha tehetné megostorozná és megfeszítené, mert a lelkében nincs ott megkülönböztetés lelke. Mivel az ember önmagát hiszi a legokosabbnak a világon, nem hallgat azokra, akik nála is bölcsebbek... így teljesíti be az igazi próféciát: Egy napon minden emberben leomolnak Babilon szentségtelen falai, s nyilvánvalóvá válik, hogy az a világosság, amit az ember rejteget nem más csak sötétség.

A világban sok ember indult útra, hogy megfejtse a titkok-titkát. Bejárták a világot, kisebb-nagyobb vagyonokat áldoztak, mert azt gondolták, hogy ők azok, akik dicsőséget szerezhetnek. Amikor hazatérve, kudarccal tele szívükben szembeálltak istennel. Azt hiresztelik nektek, hogy ők eggyé váltak az úrral de parancsolataikat nem tűkrözik az ősi törvényeket. Nem törhették fel az életkönyvének titkát, mert nem az istenük dicsőségét keresték, hanem a magukét, s mert áldozatuk gyűlölt volt az isten elött, hisz a mammon kincsit ajánlották neki. Elmondok nektek egy ősi próféciát annak okáért, hogy megértsétek, mi eljövendő, de a lényeget ember nem fogja megérteni, bár majd sokan fognak próbálkozni és sokan félremagyarázzák e szavakat. Ime az én jóslatom:

Akit ti vártok, nem egy szent ember, akit kolostorok neveltek, akitől a lélegzet eláll, amikor meglátjátok, nincs neki gyönyörű teste, amelyet minden megkíván. Köztetek élt, de semminek néztétek, megvetett volt általatok, mert nem voltatok képesek rá vonzódással tekinteni, nem szolgálta bennetek a babilon angyalát.  

Titkát és nevét senki sem ismerte, ő volt a tolvajok fejedelme és a szentek szentje is. Ősi utakon járt, amikor álmából felébredt és segítségül hívta az ősatyák istenét, aki meghallgatja és elfogadja áldozatát. Milliókért hozott áldozatot, amelyet önző ember nem képes megtenni, még akkor sem, ha életet adja. Izrael ősi istene felkente őt, hogy beteljesítse az ő akaratát. A szent hegyen, amelyen megjelent a világosság, visszatér az, ki elhagyta e Földet, általa eltörlődik a múlt, és megtisztul a jövő. A meghallgatás órájában sokan ébrednek fel haláluk álmából, hogy egyéváljanak azzal, akit vártak, akiért éltek életükben.

Isten igéje körül villámok cikkáznak, mert vele van az erő és megindul, hogy igazságot tegyen a Földön. Amerre jár földrengésekkel megroskadnak a hegyek, kiáradnak a folyók, összedőlnek a házak, városok lesznek a földdel egyenlők.. A hitetlenek falvaiban járványok és pusztulás jelzi léptei nyomát. Kivonulnak ellene a világ legnagyobb hadseregei de szavával elsöpri őket, mint gyenge építésű házat a hurrikán. Szeméből a kegyelem fénye árad, vakítóan, mint a nap, aki el nem pusztul, kegyelemre lel pusztán a tekintete által.

Amikor a szent városba ér, megveti lábát a szent hegyen, kinyújtja kezét a Föld négy égtája felé. Abban az órában mindenhol eláll az eső és nem is fog addig  abban az országban újraesni, míg az országnak minden lakója el nem zarándokol elé, míg minden térd meg nem hajlik elötte. Amikor minden országban átadnak minden hatalmat neki, beteljesül a titkok titka.

Keressétek csak az idő titkát és közbe ne érdekeljen bennetek az igazság. Kutassa elmétek a jövőt, de ne keressétek, hogy mi a célotok. Egyetek és igyatok, ahogy az emberek Noé és Lóth idejében tették, és szőjjetek terveket és vággyátok a test kívánságait. Keressétek a hamis tanokat, amelyek nem adnak igaz tudást, hogy megmeneküljetek, keressetek hamis prófétákat, akik sötétségbe taszítanak bennetek. Legyetek gyávák kiállni az igazságért, a szeretetért. Gondoljátok bátran azt, hogy ti mások vagytok, hogy ez nem érdekel beneteket, vagy hogy ti úgyis választottak vagytok, bár semmit nem tettetek, ami Istennek tetsző. Babilon falai, amelyet magatokban építgettek, nem adnak menedéket az igazsággal szemben.

Ha tiszta szívből keresitek az istent, akkor nem várjátok meg, míg saját falaitok magatokra omlanak, hanem saját magad bontod le a azt. Amikor pedig leomlik a válaszfal benned, megérted azt az igazságot, amelyet sugallok ma neked. Akkor ha vak voltál, látni fogsz, mert a fény, amely a lelkedet járja át, megvilágitja azt, amit a sötétségben nem láthattál. A biblia utolsó pár oldala még beteljesedésre vár, de nem késik soká. Sokan fognak kárhozatra jutni, akkor is ha ma nem értik, hogy miért, üdvözölni csak az fog, akinek van szeme, hogy lásson és van füle, hogy halljon arra, hogy értese az elhívást. Akik vékonyak akár, a nádszál, böjtöltek és sanyargatták magukat, hogy vékonyak legyenek, de szemeik és füleik túl kövérek, hogy hallják az igazságot, vajon milyen receptet fognak majd védelmükben felmutatni?