A szentlélek Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

A szentlélekAz emberek a papok tanításai alapján úgy tartják, Istenben három személy van: az atya, a fiú és a szentlélek. Ezúttal Andre82 kérésére a szentlélekről írok nektek, mert még a szentkönyvek sem ismertetik meg az emberrel, hogy mit kell tudni róla, s mivel épp a papok sem ismerik természetét, úgy szolgáltatják ki az embernek a szentlelket, mintha hatalmuk lenne felette.

A fenti bekezdésben több információ is van, amely magyarázatra szorul. Az egyik, hogy a szentlélek nem személy. Érdekes is lenne, ha egy személyt az ember ide-oda kiszolgáltatná anélkül, hogy a személy szabad akaratát meg nem sértené. Valójában pedig Istenben nem három személy van, hanem az ember számára megszámlálhatatlan, hiszen egy Isten van és nincsen kívüle más, a te személyed és az én személyem sincs rajta kívül. Isten az, aki létezik, őbenne léteznek az anyagi világtól szabad lények és léteznek az anyagi világhoz kötődő lények. Az ember által kreált jóindulatú mondatok, a valóság ismerete nélkül elválasztottságba sodorják az embereket és kiszolgáltatják őket az ördögnek. 

A szentlélek tehát nem egy személy, hanem Isten kötöttségektől mentes lelke. Mondhatjuk úgy is, hogy Isten lelkének polaritástól mentes része. Nem tapad hozzá sem alakzat, sem test, sem anyag, sőt még eszme sem, így felszabadulást hoz annak az embernek a számára, aki képes befogadni. Mivel a szentlélek elvezet az teljes igazságra, a kegyelembe részesülő ember képes lemondani az anyagi világhoz való kötöttségéről és egyre tisztább lelki életet élni, a szentlélek nem más, mint a megbocsátásra való képesség. Ha ebbe a mondatba belegondoltok, és megvizsgáljátok, hogy a papság hány embernek szolgáltatta ki a „szentlelket”, az emberek mégis önzőek, mégis jobban ragaszkodnak tárgyaikhoz, mint Istenhez, az igazsághoz, a békéhez, és a szeretethez, akkor rájöhettek, hogy az, mit kiszolgáltatnak, legfeljebb a jó szándék.
 
A szentlélek kegyelmi állapotában az emberben megszűnik a testtudat (nem érzi, hogy van test), tudata kinyílik és lehullik minden illúzió. Ebben az állapotban tanításokat és látomásokat lát az igazságról (nem a jövőről, mint a jósok), amely nem más, mint minden lény lelki valósága. A szentlélek által az ember képes átélni Isten végtelen szeretetét.
 
Mindig mosolygok embereken, akik leveleket küldenek a vegetáriánus étrendről azzal az üzenettel, hogy az emberek még nem értik az Isteni szeretet lényegét. A levélíró sem érti, mert Isten szeretete nem függ földi dolgoktól. Én magam eszem húst, de magyar földön (sőt..) nincs ember, aki jobban ismerné Isten szeretetét, aki jobban ismerné a szentlélek lényegét, mint én. Ha egy hívő emberre, akinek törekvését igaznak tartom, és rá könyörülettel nézek, átéli azt a titkot, amely immár öt esztendeje hordozok magamban Isten kegyelméből. Isten szeretete olyan elsöprő, hogy akik egyszer megtapasztalták, nem akarnak visszatérni az anyagi világba, szívüket égő érzésként mardossa a hiány. Aki nem élte még át ezt a szeretetet, nem tudja felfogni sem, mert mindez emberi mértékkel fel nem fogható.
 
Ne higgyetek egyetlen embernek sem, akik azt mondják velük a szentlélek, de tetteik az anyaghoz kötik őket, azoknak sem higgyetek, akik idegen nyelveken szólnak, azt mondják a lélek által, de tekintetükben kapzsiság, bujaság és félelmek sötétsége van. Mert nem a nyelveken szólás hoz az emberre szentlelket, hanem a szentlélek őszinte befogadása hoz az emberre nyelveken szólás.
 
Akiben nincs jelen a szentlélek, talán Isten tanítása alapján, de emberi törvények szerint élik az életüket. A szentlélek nélkül élő emberek életét vágyaik és félelmeik irányítják, a lélekkel élő emberét a kötelességtudat. A lélekkel élő ember nem esdekel buzgón Istenhez, nem kér tőle mindenféle földi dolgokat, csak hűen követi az ő akaratát, és dicsőíti őt, mert erre tanít a szentlélek. A szentek segítettek boldog-boldogtalannak, a lélekkel élő ember annak segít, akinek törekvését igaznak tartja, mert erre tanít a szentlélek. Aki a hiábavalóságnak dolgozik, az nem értheti a szentlélek lényegét. A szentlélek nélkül ember számára sok fontosabb dolog van Istennél, amelyet azzal bizonyít nap, mint nap, hogy képes fájdalmat érezni, aggódni földi dolgok miatt, a lélekkel élő ember számára nincs fontosabb, mint az Isten.
 
A szentlélek hordozása magányos utat hoz az emberre, mert gondolkodását és tetteit nem érti az, akinek tudata az anyagi világ és a társadalmi téves képzetek talajában gyökeredzik. Nincs ember, aki megértene, aki utadon támogatna, de a szentlélek erejéből menned kell, akkor is, ha megítélnek, vagy meggyűlölnek. A szentlélekkel élő ember lemond vágyairól, felszabadul félelmei alól, és nem hajtja más, csak a kötelességtudat. A szentlélek útja mégis boldogságos út, mert az ember magában hordozza a bizonyosságot. Ha hívő emberek vagytok, keressétek a szentlelketet, mert aki szomjazza az igazságot, annak szomja elvétetik.