Érték Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

ÉrtékHa figyelmesen közlekedsz a világban, esetleg a saját családodban is hallod, hogy emberek a saját lelki értékeikről dicsekednek. Legtöbbször éppen azok rúgják fel értékrendjüket, akik korábban pellengérre helyezték azt. A helyes értékrend a szattva világosságát, a helytelen értékrend a tamasz sötétségét ajándékozza az embernek.

Nem helyes dicsekedni olyannal, amiről az ember nem is tudja mit jelent, különösen, ha valaki aztán a legelső alkalommal megcáfolja azt, amire korábban büszke volt. Aki dicsekszik és felfedik dicsekvésének hazugságát, könnyen a sátán szolgája lesz.
Az anyagi dolgok értékét most nem akarom összehasonlítani. Annyira szeretnélek csupán emlékeztetni, hogy az érték igen relatív dolog az anyagi világban. Ha megkérdezel egy embert az anyagi értékekről, akkor a pénz, a kincs, a ház, az autó, a jacht, a magánrepülőgép jut eszébe. Gondold meg! Mit kezdenél egy lakatlan szigeten egy autóval, és mihez kezdenél az életeddel, ha nem tudsz tüzet gyújtani. Mit kezdenél a magánrepülőgéppel, ha halálos betegségedben nem jutsz időben gyógyszerhez. Mit kezdesz a jachtoddal, ha egyetlen ember nincs, aki szeressen ezen a világon. Néha egy kicsorbult bicska, egy elázott gyufaszál, vagy egy darab madzag értékesebbé válik, mint a világ összes aranya. Ha egy érték relatív (nem létezik önmagában), akkor az illúzió.
Képzeld el, hogy egy asszony férje véletlenül összetöri a felesége kedvenc vázáját, s a feleség ezért leordítja a férfiember tisztességét. Esetleg fordított helyzetben az asszony kiönti a férfi féltve őrzött pálinkáját, amit a kamrában talált, s ezért a férj jól leteremti az asszonyt, sőt alkoholista embereknél még az erőszak is szóba jöhet.
Mit mond az értékrend? Ha jobban értelmezed a helyzetet, akkor az asszonynak fontosabb volt a váza, mint a férj tisztelete, szeretete, azaz a váza nagyobb értéket képviselt, mint a tisztelet és a szeretet. A férjnél is hasonló a helyzet. Számára a pálinka volt nagyobb érték a feleség tiszteleténél, szereteténél, esetleg testi épségénél. Képzeld el, hogy hány hasonló eset történik a világon, lehet más szereplőkkel, lehet más eszközökkel. Hány ember árulja el az igazságot, a szeretetet, a békét (akár a saját békéjét) néhány haszontalan tárgy miatt, mely ráadásul nem is teszi boldoggá. Ez a Sátán igazi cselszövése, amellyel sokakat meggyőz és küld a halálba.
Sok az aratnivaló és kevés a munkás. Kevesen vannak az erkölcs azon fokán, hogy a béke, a szeretet és az igazság védelmében képesek legyenek alázattal elviselni bármekkora veszteséget, akik e szent dolgokért képesek akár az életüket is adni. A kevesek, akik a szűk úton járnak Isten bajnokai, azonban a többiek, akik gyávák és hitetlenek eladták lelküket az ördögnek. Isten bajnokainak az értéke nem a pénz, nem az anyagi dolgok, hanem igazság, a szeretet, a béke, és az erkölcs. E szavakat mindenki hallotta már, de valódi tartalmukat kevés ember ismeri ezen a földön.
Isten arra tanítja népét a tízparancsolat magyarázatában, hogy naplementéig adják vissza a zálogot, egy hét után engedjék el adósságot, nehogy a sátán megkísértse őket. Jézus azt tanítja, „És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.” /Mt. 5. 40-41/.
Aki e világ dolgaihoz ragaszkodik, az e világból való, és ura a Sátán maga, aki pedig elhívott az Isten országára, az nem e világból való és az ragaszkodik, hogy gyűjtögessen lelki kincseket és azokat sem pénzért, sem tárgyért, sem más mulandó dologért el nem árulja. Az értékrend határozza meg, hogy ki Isten szolgája és ki a Sátáné, jutalmuk is eszerint adatik.