A lélek ajándékai Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

A lélek ajándékaLelki élet szempontjából négy féle embert különböztetünk meg: az isteni létet tagadót, az isteni létet elfogadót, de abban nem cselekvőt, az isteni létet elfogadót, és abban törekvőt, illetve az isteni létet elfogadót, és abban odaadót. Az emberi élet minősége attól függ, hogy ki melyik lelki életet választotta saját életének alapjául. Ebben az írásban azt vizsgáljuk, hogy melyik ember milyen gyümölcsöt teremhet.

Az isteni létet tagadó, materialista ember a tudatlanság és a szenvedélyek kötőerejében van, amely a démoni erőkre jellemző tulajdonságok. Lehet bármilyen híres, lehet bármilyen intelligens, lehet bármennyire gazdag, sőt látszólag jószándékú is lehet, hogy megtévessze az embereket, Istenben mégis az utolsó helyen van, a kivetett, akire Isten sem tekint. Bár ő sincs Istenen kívül, azonban istentagadása miatt Isten kegyelmében nem bízhat, így lelkére az ördög biztosan számíthat. Itt a Földön lehet "jól érzi magát", de elő van készítve számára a hely a pokolban, hiszen aki e két kötőerő ilyen erős hatása alatt hal meg, az maga hozza saját magára ezt az ítéletet. Ennek az embertípusnak a legnagyobb a kötöttsége az anyagi világhoz, így lelki életében is az anyagi világ törvényei másolódnak le (kettőség, vonzás-taszítás törvényei). Az istentagadó ember nem képes a megbocsátásra, így bűnei is megmaradnak haláláig és azon túl is.

Az az ember, aki elfogadja az Isteni létet, de abban nem cselekszik, szintén a tudatlanság és a szenvedély kötőerejében van, azonban megjelent benne a világosság csírája, a lehetőség, hogy felemelkedjen. Az ilyen embernek a sorsa függ attól, hogy halála pillanatában a két kötőerő közül  melyik az erősebb. Ha a szenvedély kötőereje az erősebb (beteljesítetlen vágyak, adósságérzet, stb.), az ember újjászületik, hogy beteljesítse olhatatlan szomját. Ha a tudatlanság kötőereje nagyobb, az ember sorsa szintén a pokol, mert nem képes ellenállni az ördögi megtévesztésének. Az élete során az ilyen ember rendkívül szélsőséges érzelmi életet él, megéli a legnagyobb fájdalmakat és a legnagyobb örömöket is. Ilyen embereket követtek a médiában, akik sztárok formájában formálják az emberiség tudatát. Tudd meg, hogy aki ilyen embert lelkében imád, az sorsát hasonlóvá teszi az ilyen emberéhez (a természet harmónia törvénye értelmében). Az ilyen ember halmozza a tudást Istenről, de ő maga nem változik a tudás által, s ha megkérdezed tőlük, hogy miért, azt felelik: "Még nem tartok ott". Valószínűleg egész életében nem fog ott tartani! Ez az ember kevésbé képes a megbocsátásra, így legtöbbjük a változásra sem képes. Azonban, ha megtérnek Istenhez, felszabadulhatnak a megbocsátásra való képtelenség "átka" alól. Gyakran esnek a képmutató vallásosság bűnébe.

Az Isteni létet elfogadó és abban törekvő ember lehet egyre jobban legyőzi a tudatlanság kötőerejét, de a szenvedély kötőerejét még nem képes legyőzni. A törekvése által azonban folyamatosan benne a jóság kötőereje is, így mindegy melyik kötőerő áll túlsúlyban, amikor meghal, törekvése miatt Isten nem hagyja elveszni őt, legfeljebb új születést ad neki lehetőségként. Az ilyen ember nem csak tudásban növekszik, hanem Isten támogatásával az életminősége is egyre jobb. Mivel a tudatlanság kötőereje, ha kismértékben, de bennük van, nyilván nem tudják minden problémájukat megoldani, azonban ezt a hiányosságukat képesek az Istenbe vetett bizalommal korrigálni. Boldogok lehetnek, mert szomjazzák az igazságot, ő értük történt meg a Megváltás misztériuma, és törekvésük által eljő az idő, amikor megszabadulhatnak szenvedéseiktől. Ők, akik ha hallgatják a tanítást és meg is értik, biztosan gyümölcsöt is terem számukra az ige. A szattva hajtóerejében képesek könnyedén megbocsátani és változni is. Jó tanító mellett igen magasra juthatnak lelkileg. Ha elfogadják a megváltást és éberen várják vissza a Megváltójukat, ők a menyországba kerülhetnek. Akik pedig nem fogadják el, de törekednek, azok bár nem ragadtatnak el, de ha az elragadtatás után megbánják tudatlanságukat, a kegyelem nekik is jár. Ők meg fogják látni az Emberfia eljövetelét, aki véget vet nyomorúságuknak azokban a napokban.

Az Isteni létet elfogadó és abban odaadó hívő igen kevés van a világon. Az ilyen emberek elsősorban a jóság kötőerejében élnek, esetleg kisebb mértékben megtalálható bennük a szenvedély kötőereje is. Ha haláluk pillanatában is képesek elméjüket Istenre irányítani, gyorsan Isten hajlékában találhatják magukat, mentesülve a további újjászületésektől. A szattva erős kötőerejében mentesülnek minden bűnük következményeitől. Ha az elragadtatás még életükben megtörténik, ők feltétel nélkül ragadtatnak el Istenhez akkor is, ha a megváltásról soha nem hallottak.

Hogy tévelygésed ne legyen, tudd, hogy a jóság kötőereje is az anyagi világ kötőereje. Az igazi felszabaduláshoz a jóság kötőerejét is le kell győzni. Így azok, aki kiválasztottak és elragadtatnak, vagy halálukkal a menyországba bejutnak, ott a jóság kötőereje miatt még mindig a fizikai világ illúziójában élnek, de boldogok. Erről ír a próféta az új Jeruzsálem, és az új föld és új égről szóló próféciáiban a Bibliai Jelenések könyvében.

Hogy mik a lélek ajándékai? Elsősorban az élethez való joga annak, aki Istenben odaadó, vagy Istenben törekvő. A pokol annak, aki tagadja az Istent, vagy aki nem tagadja, de nem csiszolja elméjét, hogy megtalálja az Istent. Mindegy, hogy gyógyítasz-e, vagy prófétálsz, hogy van-e ismereted a lélek titkairól, vagy sem. Ha nincs benned szeretet az Isten iránt, senki vagy, életed röpke pillanata úgy száll el, hogy azt sem tudtad meg benne, hogy miért érdemes élni. Ha viszont törekszel, az igazságra való szomjad egyre növekszik, nem lehetséges, hogy ne oltsd azt. Ha pedig odaadó is vagy Istenben, nincs semmi fontosabb annál, hogy Istenben élj, tudd, hogy biztos a helyed az ő országában és azt a helyet senki nem veheti el tőled. Az Istenben törekvő, vagy odadó hívő lelki ajándéka a bűnök megbocsátása, az Istent tagadó, vagy Istenben nem törekvő ember lelki ajándéka a bűnök számonkérése. Mindeninek saját hite szerint. Az egyik félre örökké tartó boldogság, a másik félre örökkévaló szenvedés vár.

Tanítanak neked az egyházak mindenféle lelki ajándékot, hamis tanítók kecsegtetnek a gyógyítás, prófétálás, a nyelveken szólás és mindenféle egyéb ajándékokban. Hidd el, hogy mindegyik ócska holmi ahhoz képest, amit Isten ajánl neked. Mert, ha őt követed és őbenne bízol, nem látsz sem betegséget, sem szenvedést, sem halált soha. Van-e ennél értékesebb ajándék? Döntsd el magad! Ha azt hiszed, hogy amiről beszélek illúzió, máris a tudatlanság kötőerejének a hatalma alatt állsz. Ha pedig szavamat igaznak hiszed, éppen felszabadulsz a tudatlanság körőereje alól. Jegyezd meg jól, mindig te döntesz!