Tamasz a gyereknevelésben Nyomtat
Írta: Horváth-Kovács Diána   
 A 3 gúna az Ayurvéda tanai szerint (Szattva, Radzsasz, Tamasz) meghatározza ayurvédikus testalkatunkat és tudatállapotunkat. Mint tudati hatóerők, befolyásolják a szülő-gyermek kapcsolat minőségét is.  Most a Tamasz hatásaival foglalkozunk.

A Tamaszt a tudatra gyakorolt kötöttségek, taszítások, tagadások, a mozdulatlanság, a merevség jellemzi. A Tamasz ereje minden emberben jelen van, az egyes embereket a bennük lévő Tamasz ereje különbözteti meg.
 
A gyermeknevelés során ha a szülőben magában is meghatározó a Tamasz ereje, ez a tudati erő befolyást gyakorol a gyermekre is.
 
Melyek a legtipikusabb tamaszt növelő cselekedetek a gyermekben?

Bűntudat keltése a gyerekben és a büntetés

Tipikus szülői fegyelmezési módszer a büntetés eszköze. A büntetés önmagában, ha helyesen hajtja végre a szülő, nem baj, sőt, szükséges. A helyes büntetés nem a gyermek leigázására irányul, hanem magára a bűnre. Ha a szülő így cselekszik, akkor a gyermek nem sérül, nem veszíti el bizalmát szülője irányában, de megtanulja, hogy vannak olyan tettek, melyeket azért nem kísérthet, mert azok a saját vagy mások életére (más gyerekek) nézve veszélyesek. A helyes büntetés eredményeképpen a gyermekben kialakul a helyes erkölcsi minta. Ennek feltétele az, hogy a büntetés mértéke arányos legyen a „bűntett” mértékével és hogy a szülő a jótettért ne felejtse el gyermekét jutalmazni.

Érzelmi zsarolás

Az érzelmi zsarolás során arra törekszik, hogy rávegye a gyermeket olyan tettek végrehajtására, melyekre a gyermek ellenáll, amiben az adott pillanatban még kettőssége van. Az érzelmi zsarolás eszközével a Pitta szülő él leginkább, főleg akkor, amikor a gyermek ellenállásának finom megtörésével (tanítással, példamutatással) már nem képes hatni a gyermekére. Az érzelmi zsarolás tipikus mondatai: „Ha ezt nem csinálod meg, nem foglak szeretni”, „Ha ezt még egyszer megcsinálod, menni fogsz a háztól”, „Ha nem csinálod meg a házi feladatot, nem mehetsz a barátaiddal játszani”stb. Az érzelmi zsarolás még nagyobb érzelmi kettősségbe sodorja a gyermeket, aki lehet végrehajtja a ráerőszakolt változásokat, mégsem képes velük azonosulni, csak a képmutatás növekszik meg benne. A szülő az érzelmi zsarolással életre hívja a gyermek el nem fogadástól való félelmét, s ezáltal a megfelelési kényszerét.

Félelemkeltés

A félelemkeltés folyamata hasonlít a kutyák idomításához. A szülő ahelyett, hogy venné a fáradtságot, s tanítaná gyermekét, inkább parancsokat oszt és csodálkozik, ha a gyermeke ellenáll, megsértődik, kísérti a veszélyt. A félelemkeltés mondatai, pl. „ Ne nyúlj hozzá, mert megéget”, „Ne fogd meg, mert elvágod a kezedet” stb.  A félelemkeltés elkerülhető, ha megtanítjuk a gyermeket az eszközök helyes, rendeltetésszerű használatára, ha értelemmel töltjük meg valamennyi cselekedetét, ha adunk számára elég időt, hogy értelmével felfoghassa a világ tövényszerűségeit.

Testi fenyítés, agresszió

A testi fenyítés képes igen mély sebeket ejteni a gyermek lelkében. Olyan szülők élnek vele előszeretettel, akiket gyermekkorukban hasonló módon próbáltak rendszabályozni. Az agresszív nevelés eredménye az agresszió magjának elültetése a gyermekben. A szülői harag olyan nagyra a gyermek 1-1 tette vagy nem cselekvése által, hogy eljár a keze. A türelem gyakorlása, mely növeli a szattvát (öntudat, világosság ereje) az emberi tudatban segít, hogy az agresszió helyett a szülő a tanítva nevelés elveit kövesse. A testi fenyítés növeli a gyermek haláltól való félelmét, melyben mindig saját életének veszélyeztetését éli meg. A gyermek létbizonytalansága felnőtt korára eredményezi a bizalmatlanságot az emberek irányába, félelmeket az olyan helyzetektől, melyben veszélyeztetve érzi magát, pl. mélység, magasság, éhség, szomjúság.

Negatív hitadás

A negatív hitadást sok szülő gyakorolja, ki tudatosan, ki tudattalanul. Sokszor a szülő azt gondolja, hogy a gyermeket negatív tereléssel mégis a kívánt cél felé hajtja. Van olyan is, amikor a felnőtt elégedetlenségét szeretné inkább kifejezni, ha gyermeke nem olyan ügyes, okos, kreatív stb. A negatív hitadás jellemző példái: „ Te nem vagy képes”, „Te ezt sem tudod”, „Te soha semmit nem fejezel be”, „Olyan kövér leszel, mint anyád”. A felnőtt olyan képzeteket nevel a gyermekébe, mely a képzet lényegi tulajdonsága által megvalósulásra törekszenek. A negatív hitadás helyett a pozitív bíztatás éppoly egyszerű, mint ellentettje.  Ha a szülő arra bíztatná a gyermekét, hogy neki minden sikerül, talán még sikert is elérhetne.

Kötöttségre nevelés

Sok kötöttség, melyeket felnőttként magunkban hordozunk, gyermekkorunkból maradt ránk örökül. A kötöttségre nevelés nem más, mint szokásokra, tradíciókra való nevelés. A szokások mögött olykor kevés valós információ rejtőzik, alapjait sokszor hiedelemrendszerek táplálják. Ilyen korlátozó szokás, ha például elalváshoz valamilyen zsebkendőt, takarót adunk a gyermek kezébe, hogy érezve a tárgy nyújtotta biztonságot, mielőbb álomra szenderüljön. Valójában a gyermeknek nincsen szüksége ilyen eszközökre az alváshoz, képes önmaga is elaludni. A rászoktatás miatt azonban ragaszkodni fog az alvó tárgyához, s nélküle nyűgösen alszik csak el.

Tiltva nevelés

A tiltva nevelés a totális bekorlátozást vonja maga után. Aki tiltva nevel, a saját eszközét fordítja maga ellen. Ugyanis ez a nevelés nem azonosul a gyermek igényeivel, vágyaival, így sokszor megoldani sem akarja őket. Legalábbis nem úgy, ahogy a gyermeknek jó és hasznos. Ilyen tiltva neveléssel találkoztunk már mindannyian, például amikor eltiltottak minket gyerekként egy barátunktól, egy szabadidős tevékenységtől, szórakozástól. Természetesen vannak olyan helyzetek, melyektől jobb, ha a gyermeket távol tartjuk (pl. tűz, magas helyek), de ez a tiltás az ő érdekeit szolgálja, míg a tiltás korlátozó fajtája éppen az ő szabadságfokát korlátozza.
 
 
A Tamasz ereje a gyermek nevelésében sok űrt hagyhat maga után. Azonban a Tamaszt jóra is fordíthatjuk, akkor, ha a tagadást nem a gyermekünkre, hanem az elkövetett helytelen cselekedetekre fordítjuk. Így könnyebben megtörténik, hogy mindannyian gazdagodunk tapasztalatokkal, mit nem fogunk felnőttként vagy gyerekként elkövetni, s így máris célt adtunk 1-1 megtörtént eseménynek. Az értelemadással pedig máris kikerültünk a Tamasz sötét fogságából.