Homoszexualitás Print
Written by Ayurvéda portál   
There are no translations available.

HomoszexualitásEgy hívő ember előbb, vagy utóbb szembetalálkozik azzal a kérdéssel, hogyan kezelje a homoszexualitást. A következő írás erről elmélkedik. Kezdetben Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, hogy abban meglegyen az Ő mindkét aspektusa: a teremtő és a befogadó. Majd megáldotta őket, hogy szaporodjanak, töltsék be a Földet, s a férfi és ketten együtt lesznek egy test és egy lélek.

Amikor pedig a férfi ember megtanul a lényegén uralkodni önmagában, és a megtanul a férfi lényegén uralkodni önmagában, az egyéválással beteljesül Isten szent titka. Az ember olyanná válik, mint az Isten: nem nélkülivé, vég nélkülivé és örökkévalóvá. Ez a felszabadulás rejtélye ősidők óta.

Ez az elv az ember bűne miatt sokat torzult az emberiség létezése óta, sok engedetlen és lázadó a férfi iránt, sok férfi pedig lelkében inkább nővé lett, s elvesztette saját természetét. Az újjászületések során az ember finom anyagi teste, amely továbbél a halál után is és hordozza minden korábbi élet információját, tudatállapotát, emlékezik mind a haszontalan fogadalmakra, mind az adósságérzetekre, sőt... azonban az ember néha nemet vált két születés között és a tudatlanság (sötétség) kötőerejében született tudati képzetei továbbra is fennállnak. Az egyéni tudat torzulásának egyik nyilvánvaló oksága a homoszexualitás.

A homoszexualitást a bűn hívja életre, ennél fogva természetellenes tudatállapot. Természetellenessége nem csak abban áll, mint a legtöbb vallás kijelenti, hogy a nemi élet célja a gyermeknemzés, amelyet a homoszexualitással nem lehet beteljesíteni, hanem abban is, hogy az ember életének valódi célját, amelyet a bevezető szövegben írtam, nem tudja beteljesíteni a homoszexuális ember. Minden olyan tevékenység, amely az ember isteni célját akadályozza, az maga a bűn, hiszen az ilyen ember folyton feloldhatatlan kettőségben van, azaz tudatlanul is lázad Isten ellen. A világ fő vallásai (Kereszténység, Iszlám, Hinduizmus, Buddhizmus) bölcsen emlékeznek az Istenük tanító szavára, mégis több, mint 4 milliárd ember hite ellenére van a gonosznak akkora hatalma, hogy a homoszexualitást törvényi erőre akarja emelni.

Elmagyarázom nektek a Biblia istenének is az álláspontját. Ő azt hirdeti a Tórában, hogy a homoszexualitás hallállal büntetendő. Óvása nem volt hiábavaló, mert a homoszexualitás úgy elszaporodott az emberek között, hogy ma meglepődne mindenki, ha kiderülne, milyen nagy számban élnek közöttünk. Ennek az az oka, hogy az emberek tudatában már évezredek óta nincs benne az információ, amely gátolná a homoszexualitás kialakulását. Az emberek inkább nem mernek róla beszélni, főleg nem mernek véleményt nyilvánítani, így a tisztázatlan hit nélküli emberek utóda nem hordozza "genetikailag" az ősök hitét ezzel kapcsolatban, ezért sokkal nagyobb számmal születnek homoszexuális emberek. Ez tehát az ősök vétke, nem a megszületett gyermeké. A Biblia Istenének a halál nem büntetés - hiszen tudja, hogy a lélek vég nélküli és örökkévaló - hanem tudatváltozás, amelyben benne van a lehetőség arra, hogy a homoszexuális ember visszatérjen az élet helyes kerékvágásába. Csak az egó tiltakozik kézzel-lábbal ez ellen.

Ha védikus szemmel nézem a dolgot, akkor a homoszexualitás nagyon erősen a sötétség (tudatlanság) kötőerejének a hatása alatt van, amelyet a portálon tamaszként emlegetek, illetve nagyon erősen a radzsasz kötőerő fogságában is van, hiszen a vonzódás nélkül nem jön létre a homoszexuális cselekedet. Több cikkben megemlítettem, hogy ez a két hatóerő együtt a démonitás jellemzője, az abszolút lázadás, amelyről a lénynek éppen a tamasz kötőereje miatt nincs is tudomása. Szeretném, ha mindenki megértené, hogy a homoszexuális ember nem a sátán maga, de a  megtévesztésének áldozata. A homoszexuális ember a saját vonzódását éppen olyan természetesnek tartja, mint a és férfi egymásközti vonzódását. A megtévesztés így tökéletes.

Én nem akarom egy homoszexuális ember vérét sem venni, talán a mai kor tudatállapotában van más remény is. Az ősi törvényt nem lehet megváltoztatni, hogy a homoszexualitás természetellenes tudatállapot, ezért bűn, de a homoszexualitás tudatállapotát igen. Ahogy a heteroszexuális ember is képes lemondani a szexualitásról, úgy a homoszexuális ember is képes rá. Ha képes felismerni a saját természetellenességét, és akarat támad benne, hogy visszakerüljön az élet körforgásába, akkor van remény. Annak az embernek, akinek pedig nincsen ehhez ereje (mármint a változtatáshoz), kérje igaz szívvel az Istent kegyelemért. Értsétek meg, hogy a változás nem értem, nem a többi emberért, sőt nem is az Istenért szükséges, hanem a homoszexuális ember üdvéért. Így a hívő heteroszexuális ember hagyja békében a homoszexuális embert. A homoszexuális emberekre is igaz a törvény, hogy mindegyik saját sorsának kovácsa, ha nem hallgatja meg a bölcsességet, akkor az neki árt, ha meghallgatja neki kedvez.

A nem nélküliség tudatállapotának elérése mind a heteroszexuális, mind a homoszexuális ember felett áll, és mindkét ember számára elérhető tudatállapot, amelyben az emberek igen fontos kötőerőktől szabadulhatnak meg. Azt értse meg mindenki, hogy egy homoszexuális ember azt mondja a vele egynemű embernek, hogy szeretlek, az nem a valóság, hiszen a valóság az, hogy vonzódik hozzá, a szeretet pedig több, mint a vonzódás. A szeretetben nincsen bűn, azonban a vonzódás már hordozza a bűn magvát.

Nem lehet a törvényt semmissé tenni. A nem tudás sem mentesít alóla, sok ember pedig inkább menekül az illúzióba, hogy ne kelljen szembenézni a valósággal. Így van ez a heteroszexuálisokkal, és a homoszexuálisokkal egyaránt. Ahogy az Iszlám vallja, hogy Isten az egyik embert felemeli, a másikat a pokolba vezeti nagy igazság, érdemes rajta elgondolkodnotok, mit jelent ez. Azonban azok, akik keresik az igazságot, keresik a törvényt, előbb-utóbb megtalálják, és a törvények olyanok lesznek számukra, mint egy létra: összeköttetést találnak a föld és a menny között általa, s lépcsőfokról-lépcsőfokra egyre közelebb kerülnek Istenükhöz. Azonban tudd, ha eljön a vég, a teljesség, a létra elsőfokán állónak is nagyobb megbecsülése lesz Isten elött, mint annak, aki a földön hanyagul elsétál a létra mellett. A homoszexualitás nem politika és nem a liberális gondolkodásnak a kérdése, mert mindkettő elvben - függetlenül pártállástól - igen nagy a sötétség (tamasz) kötőerejének érvényesülése. Az Isteni törvények érted vannak, ebben bíznod kell. A politikai törvények pedig a hatalomért vannak, amelyhez megvesznek téged kilóra mindeféle hangzatos szavakkal, ugyanakkor a lelked nem számít egyik vezetőnek sem. Az elszámolásnál viszont hiába mutogatsz pártokra, politikai erőkre, hogy megtévesztettek, a döntés a te kezedben volt, azzal, hogy a vonzódásoddal illúzióba lehetett téged kergetni, s nem kerested meg az igazságot, az a te felelősséged.