A vég Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

VilágvégeNem tudják mit cselekszenek azok, akik úgy váltogatják a vallási hovatartozásukat, mint mások az alsóneműjüket. Nincs más Isten csak egy! Aki az egyik vallás istenét elutasítja, és áttér egy másik valláshoz, mi lehet a jutalma, mikor ott ugyanannak az istennek egy más nevével, vagy más aspektusával találkozik. Lázadása az embernek nyilvánvaló, hiszen az isten teljességét bár nem tudta felfogni, ahogy az sem, hogy hány féle arca lehet, de szívében gonoszság gyúlt. Ez a cikk a végről szól, azon keresztül mutatjuk be, hogy nincs több isten, csak több vallás van.


A védikus irományok szerint a Kali-yuga (jelenlegi korszak) végén Kalki (jelentése: fehér ló), aki nem más, mint Visnu 10. megtestesülése, jön el, hogy elpusztítsa a földet, mert csak így mentheti meg az életet a földön. A tanítások szerint Kalki fehér lovon száll alá az égből és kezében égő kard, amellyel megtisztítja a földet a gonoszságtól. Szintén védikus tanítások szerint Visnu 9. megtestesülése maga Buddha volt. Ha ez igaz, akkor természetesen azt is mondhatjuk, hogy maga Buddha jő el a föld megmentésére. A buddhisták elvből nem gondolkodnak sem a világvégén, sem annak kezdetén, de néhány tanításban azért felfedezhető a vég:

"Az Én-Lélek Doktrinája ragyogóan fénylik, mint a világ végén fellángoló tűz, eltörli a filozófusok tévedéseit, felégetve az én-nélküliség erdejét. (Lank. Sagatakam, 766)"

A Krishna hívők minden bizonnyal tudják, hogy Krishna Visnu 8. megtestesülése, a muszlimoknak pedig a legfontosabb öt törvényükben van benne az utolsó napban való hit, sőt a Siita irányzat tagjai a mahdit (messiást) várják, akinek visszatérése hasonló lesz Krisztus visszajöveteléhez. A keresztények persze Krisztusban hisznek, akiről annyit tudni, hogy "Én és az Atya egy vagyok", illetve a Jelenések könyvének 19. fejezete kísértetiesen hasonló a Kalki jóslathoz:

"11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
  12. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. "
"15. És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. "

Ha azt is hozzávesszük, hogy Krisztus maga a Fehérlófia, akkor a történet azonossága nyilvánvalóvá válik. Hogy kételyetek ne legyen, haragjának kitöltését a jelenleg erkölcsileg magasan álló istenhívők miatt nem hajtotta végre az Isten. Így az is kegyelem, hogy addig van idő megtérésre.

A szentírásokban leírt események nem kezdődnek meg addig, míg Isten el nem különíti az ocsut, a búzától. Amikor az Emberfia kikéri Istentől a népét, akik hűek voltak hozzá mindörökké, megtörténik a holtak feltámadása. Egyik látomásomban láttam, hogy a csontok kiszállnak a földből, felegyenesednek, majd lassan megtelnek hússal, és élettel. A feltámadással a választottak azonnal elragadtatnak, s őket követik azok is, akik éppen élnek és akik szintén a választottak közé tartoznak.

Hogy mi lesz azokkal, akik a Földön maradnak? Lesznek akik megtérnek, mert belátják, hogy Isten titka beteljesült. Mivel nem hittek akkor, amikor volt idő, hogy éberek maradjanak, Isten megpróbálja hitüket. S aki kitart, az üdvözülhet. Akik viszont meg nem térnek, hanem továbbra is szentségtelenítik a földet, rájuk lassú léptekkel jön el a vég. Ember ember ellen támad, a maradék hívőket üldözik, mint a veszett rókát. Ebben az időszakban jön el az Antikrisztus is. Vigyázzatok, meg ne tévesszen benneteket, mert hatalma lesz a Föld lakóin abban az időben. Istenhez hasonóan cselekszik, csodákat tesz, és istenként imádtatja magát. Az emberfiához hasonlóan beszél békéről, és szeretetről tanít. De megtéveszti a Föld lakóit, mert szívében nem a szeretet, hanem a hatalomvágy lakozik. Egyetlen célja, hogy összegyűjtse és hatalma alá kerítse az emberiséget. Egységet hirdet, pedig a globalizáció nem az egység jele, mert őt magát az egység fölé emeli, hogy uralkodhassék. A béke nevében pusztít és rombol. Figyeljétek a jeleket, mert ő már a világban van és a világ már most is hódol neki. De a világban van már az antikrisztus ellensége is. Hatalmas erők csapnak össze, ezek mind a vajúdás jelei, amelyet láttok a világban. Amikor felkenetik az Emberfia, és egyesül az övéivel, a sátán arca nyilvánvalóvá válik, de akkor nincs már visszaút.

Egyik látomásomban láttam egy nagy síkságot, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. Az egyik felöl embernek látszó ördögi hordák hada vonult fel írtozatos fegyverzettel, hogy elpusztítsa azokat, akikben még élt a remény Istenben. Sokaságuk megszámlálhatatlan volt, a parányi csoportot készült eltaposni a feldühödött csorda. Ekkor azonban megjelent az Emberfia jele az égen, hatalmas fény támadt, és a maroknyi csapat megmenekült.

Nem mesélem el részletesen mi lett a gonoszokkal, mert nem fontos. Az igazak nem kárörvendenek a gonoszok bukásán, a nem igazaknak meg nem kell ismeret a saját végükről. Azt hidd el, hogy aki hisz és éberen várja a Megváltóját, megmenekül, s nem lesz része a borzalmakban. Aki pedig csak az elragadtatás után tér meg, de hitében nem gyengül meg, akkor is élni fog, ha meghal, mert Isten lehel belé lelket azon napon, mikor eljön nagy dicsőséggel.

Mindegy melyik vallás keretei között hiszel. Ha célod a felszabadulás és ehhez az erkölcs, a béke, az igazság, illetve a szeretet fegyverzetét ragadod magadhoz, akkor úgy is rájössz, hogy az Isten egy. Mindegy, hogy Kalkiban bízol-e, vagy Krisztusban, esetleg Buddhában, mert Ők is egyek, bár nevük különböző. Ha eljő a vég, megmenekülni azok fognak, akik lelkiszegények, akik szelidek, akik irgalmasok, akik szomjazzák az igazságot, aki sírnak, akik békére törekvők, akik követik az igazságot, akik tisztaszívűek. Boldogok azok is, akiket üldöznek az Isten országáért, mert Isten nem hagy elveszni egyetlen ártatlan lelket sem. A kiválasztottság nem vallási hovatartozást, hanem szellemi hovatartozást jelent.

Krisztus ellenségei a halál, a betegség, a fogyatékosság, a kettőség, a félelem, a hitetlenség, az el nem fogadás, a bizalmatlanság, a tudatlanság, a valóság tagadása, stb. Döntsd el, hogy ellenség vagy, vagy hívő akarsz lenni.