Amit gyűlölök benned Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

Amit gyűlölök bennedHét dolgot gyűlölök benned embernek fia, és leánya. Gyűlölöm nagyravágyó szemeidet, amelyek örökké elégetelenek, amelyek miatt soha nem lankad kapzsiságod, amely miatt elfeledkezel istenedről és hogy honnan estél ki. Gyűlölöm a gonosz terveket koholó szívedet, amely indulatot kelt benned felebarátaid iránt. Gyűlölöm hazug nyelvedet, amellyel megtéveszted e Föld bárányait, hogy hamis kincseket gyűjts magadnak, amellyel úgy hiszed több lehetsz, mint akárki más, ezen a Földön.

Utálatosak nekem a rosszra, mások kárának hallatára sietve futó lábaid, amelyek fürgék, ha a bajban jutott emberben kell kárörvendened, de lomhává válnak, ha segítségre kellene sietniük. Gyűlölöm benned, hogy viszályt szítasz, ahol béke van, mert van hatalmad, hogy elvedd a békétlenséget a földön, de nincs hatalmad, hogy békét hozz oda, ahol a béke elhagyta a földet és az ember otthonát. Gyűlölöm benned a bizalmatlanságot és kishitűséget, a hűtlenséget, mert büszkévé lettél, azt hiszed vagy valaki, de életed azt mutatja, Isten nélkül elhagyatott lett az életed, szenvedés lett sorsod, amelyet magadnak csiszoltál. Gyűlölöm benned, hogy gyengeségedben felindulva ártatlanok és gyengék életére, vagy testi épségére törsz, pedig a valódi gyenge te magad vagy.

Én, aki ismerem az Istent, ahogy ő is ismer engemet, mégis azt mondom neked, ha én gyűlölöm benned ezeket a dolgokat, akkor örvendj, mert elérkezett a szabadításod, mert téged soha nem gyűlöllek. Azonban, ha az ördög talál rád előbb, mert nem ismersz meg, az életed értéktelen, mint a játékpénz. Az ördög ugyanis bűneidért a véredet veszi, én pedig a bűneidért az életemet adom. Ha gyűlölöm is benned ezeket a dolgokat, akkor tanítalak és gyógyítalak és feloldozlak, ha meghallgatsz, felszabadítalak. Ha az ördög gyűlöli meg benned ezeket a dolgokat, akkor kínzó szenvedést bocsát rád, mardosó bűntudatot, amely soha el nem múlik. Ő tükröt állít eléd, amelybe bele sem tudsz nézni, félelmed folyton növekszik. Ha én tükröt állítok eléd, meglátod benne önmagadat torzítatlanul, de látod benne a reményt, és a kegyelmet is, megmutatom az utat is, hogy azzá válj, aki vagy. Istened és a sötétség fejedelme is változást akar tőled, azonban az egyik az életért, a másik a vesztedért. Döntsd el te magad, kinek hiszel.

Kedves Útkereső!

Ezen a földön Isten vetett magot, de az ördög is. Amíg Isten az életért vetette a búzát, addig az ördög a búza ellen vetette a konkolyt. Szeretném, ha megértenéd, és illúziód eloszlana. Értsd meg, hogy ez a szó gyűlölet, egészen mást jelent Isten szolgájának és mást az ördög inasának. Megvetem benned a gonoszságot, de soha nem fordulok el tőled.  Kaphatsz számtalan kritikát, törhet bárki ellened. Ha az ördög teszi, ő a vesztedet akarja. Előbb kettőséget kohol benned, majd szenvedést hoz rád, elvesz tőled mindent, amit fontosnak tartasz, hogy lerombolja benned a világosságot. Bűnre csábít és arra búzdít, tagadd meg azt amiben hiszel, tagadd meg magadban az Istenit, ha nem figyelsz egyszer csak azon veszed észre magadat, hogy az életedet kívánja. Ha az Isten mér meg téged, és megjárod ez miatt a poklok mélységét is, kipróbált leszel, erkölcsöd folyton növekszik, és hűséged visszatérít ahhoz, aki benned van. Mert a mélységekben az Ő nevét hívod, felemelkedésben az Ő nevét áldod, és a gonosz soha többé nem tud megkísérteni téged. A szíved mélyén mindig tudod, hogy hova tartozol.

Fogadd el tőlem a megkülönböztetés lelkét, hogy mindig tudd ki áll veled szemben és meg tudd különböztetni az ördögi cselszövést és annak szolgáit az isteni akarattól, hogy a remény soha el ne hagyjon, a bizalmad soha meg ne rendüljön és a hited meg ne törjön. Aki szeret téged lehet, hogy megfedd, ahogy az atya megfeddi rosszalkodó gyermekét, de szívében neki jobban fáj a feddés, mint a gyermeknek. Soha ne feledd, hogy az élet tanít téged, hogy megerősödj lélekben, hitben és bizalomban. Az ördög akar elveszíteni folyton. Higgyél és bízzál hát az életben, hogy életed legyen benne. Ne higgyj a képmutató szeretetben, sem a szeretet illúziójában. Gyűlöld a bűnt, de az embert magát azt szeresd. Ha szeretlek téged ellened állok, hogy megmentsem lelkedet, akkor is, ha ezért nem tisztelsz engem, de eljő az idő, amikor megemlékezel arról, hogy mit tanítottam neked és a harag elmúlik belőled irántam, mert felismered, hogy amikor elvettem tőled, akkor adtam a legtöbbet neked. Kérlek ne ringasd magad abban az illúzióban, hogy érted mit írok neked, gondold át újra és újra. Azt, hogy érted, arról fogod megismerni, hogy a megértésed pillanatában boldogabb leszel, mert ez az ige, harcolni fog benned valamennyi félelmed ellen. Ha megérted! A valóságot mindaddig homályos tükrön keresztül látod, amíg megveted az Isten prófétáit és elfogadod az ördögi cselszövőket, akik illúziót szőnek köréd.