Kereszténység, buddhizmus... Print
Written by Ayurvéda portál   
There are no translations available.

Kereszténység, Buddhizmus, templomA különböző vallások képviselői olykor mereven ragaszkodnak saját dogmáikhoz és azokban a különbségeket veszik észre, nem pedig a hasonlóságot. Ez utóbbi esetben kiderülne, hogy a vallás talán nem is olyan egyedi és talán nem is olyan más, mint a többi és elveszne a vallási vezetők érdeke... talán napfényre kerülne az igazság is. Az Ayurvéda oldaláról szeretném a hasonlóságokat megmutatni. Állításom nem kevesebb, mint az, hogy minden vallás ugyanannak az igazságnak különbözőképpen szemlélt és megélt vetülete.

Ha a Buddhizmust veszem alapul, akkor az azonosságok nyilvánvalóak az Ayurvédával. A doshák tana, az öt elem tana, illetve a tibeti orvoslás egyéb ismeretei is kísértetiesen hasonlítanak az Ayurvédára. Ez nem véletlen, hiszen Buddha Indiában érte el a megvilágosodást, és a kezdeti Buddhista elvek nagyon hasonlítanak a védikus elvekhez. A dharma (mint erkölcs) törvénye, a karma (mint ok-okozat) törvénye, az életről és a halálról szóló igazságok többnyire igen hasonló filózófiára épülnek. A tibeti orvoslás és az ayurvédikus gyógyítás filozófiája így teljesen kompatibilis egymással.

Itt szeretném elmondani, hogy vannak ma a nyugati világban is olyan elvek, amelyeket önállóan is alkalmaznak. Ilyen például a Prana nadi, amely a tibeti orvoslásba integrálódott és annak filozófiájától igen nehezen szakítható el. Általában meg szoktam botránkoztatni a prana nadisokat (sőt a reikiseket is), de igen sok művelőjével találkoztam (köztük mesterekkel is), aki még egy fejfájást sem tudtak elmulasztani, természetesen vannak kivételek. Azonban azok az emberek, akik ismerik a doshák, vagy akár az öt elem tanát, már sokkal hatékonyabban gyógyítanak. Ez sem véletlen, hiszen az életerőnek is több megnyilvánulása lehet (fizikai életerő, a szexuális erő, stb.), ezek összeségének birtoklásához igen magasan képzett emberre van szükség. A Prána nadisok és a reikisek is áltatják magukat azzal, hogy "de ez az energia nem tőlem származik, hanem Istentől, vagy az élettől). Ez az állítás két oknál fogva is téves. Az egyik, mert a totális elkülönültség van az ilyen ember szavaiban, így már ez a mondat is bizonyítja a mondat valótlanságát. Isteni teljességet az tudja magán átengedni, aki egy vele (tudatilag), az pedig ilyen elválasztottságban nem beszél!

Az öt elem tana a keresztény tanokban is megtalálható. Nem öt elemnek hívják - bár a Biblia első oldalai nagyon sokat írnak az elemekről-, hanem angyaloknak. A fizikai erő angyala például Mihály arkangyal. Nem szeretnék belemerülni az angyalok ismertetésébe, csak arra ráirányítani a figyelmet, hogy ez sem más. Azt gondolom, hogy a Biblia a legfejlettebb tudomány az életről, de keveseknek adatott meg, hogy értsék is. Fejlettsége abban rejlik, hogy nem energia szinten közelíti meg az életet, hanem információ szinten, ez bizonyítja,  hogy a Bibliát tényleg nagyon fejlett inteligencia nyilvánította ki. Azt a tudományból is tudjuk, hogy az információ rendező elv, az energia pedig munkavégző képesség, amelyet épp az információ irányít. Gondolj bele, hogy csak az az információ, hogy csökken a tőzsde, mekkora energiákat mozgósít világszerte. Így van ez a bioenergiákban is.

A Biblia tehát az öt elemet információ szinten kezeli. Azt mondja legyél hű. Ha megfogadod, melyik elem növekszik benned? Hát a víz, azaz a kapha, hiszen az ami összetart. Azt mondja legyél igaz. Melyik elem növekszik benned? Hát az éter, azaz a vata. Ne imádd a mammont (anyagi kincseket). Melyik elemed változik? Hát az csökkenti a túlzott kaphát, hiszen az anyagi világhoz való túlzott ragaszkodás a kapha túltengés. Előbb-utóbb mindenkinek be kell látnia, hogy bár sok a vallás, mégiscsak egy Isten van, egy szeretet, egy igazság, egy béke, egy erkölcs. Az emberi tudatlanság, az egó akar mindig megkülönböztetni, elválasztottságban élni. Aki iItent szereti ,annak nem az a kérdés,  hogy milyen vallás - esetleg hamis- prófétáit hallgatja, hanem az, hogy magában miképpen találhatja meg az Istent.

Az utolsó bekezdésben leírt fejtegetések is bizonyítják azt, hogy minden betegség oka a lélekben, a tudatban keresendő. Ha egészséges akarsz lenni és teljességben szeretnél élni, akkor nincs más hátra. Vágyaidat helyezd iItenre (vágyj szeretni, igaznak lenni, békében élni, stb.), tagadásaidat irányíts a bűnre (tagadd meg a kettőséget, az abszolút tagadást magadtól) és keresd az utadat. Akkor Isten temploma nem drága, de haszontalan építőanyagból lévő építmény lesz, hanem te magad leszel az.

Az élet ismerete nem lehet vallási és más dogmatikus rendszerek függvénye. Ha ez nem egy ayurvédikus portál lenne, hanem egy keresztény, akkor a portálon lévő valamennyi cikk fókusza a kereszténységről szólna, de hasonlóan lehetne bemutatni a keresztény fillozófiák meglétét más tudományokban. Nincs más, mint az élet. Ugyanazokat a törvényeket látni a vallásokban, a tudományban, a történelemben, a természetben. Nincs más... csak Isten.