A változás magad légy! Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

A változás magad légy!Ugye milyen jól hangzik ez a cím? Az embernek úgy látszik, szűksége van az ilyen jól hangzó, ugyanakkor ördögi felhívásokra, sokan be is hódolnak neki, mert nem ismerik az igazságot. A változás valóban fontos az ember számára, de nem céltalanul és nem mindenáron, ugyanakkor az embernek belül állandónak kell lennie, hogy elérje a felszabadulást.

Az embernek, aki igaz és hű, ezekben az aspektusokban történő változás az nem más, mint az ő bukása. Az embernek, aki feltételnélküli szeretet állapotában van, az ebben történő változás nem más, mint a félelmek és a vonzódások útvesztőjében csapdába esni. Egy erkölcsös emberben az erkölcs változása, a gyengeség felé történő elmozdulást jelenti, azaz a gőg, az irigység és egyéb alantas dolgoknak való behódolást. Egy embernek, aki megteremtette a békéjét, annak a változás ebben az aspektusban a lázadás és az erőszak irányába mutat.
Mi az ok és mi az okozat? Az ember, aki szolgálja Istent, ezáltal mindig igyekszik megmaradni a békében, a szeretetben, az erkölcsben és az igazságban, mindig változik a cselekedete. Éppen azért, mert az ilyen ember együttműködő, mentes mindenféle ragaszkodástól, birtoklástól. Aki viszont csak a változást szolgálja, az gyakran szembefordul lelki aspektusaival, mivel a változásba a kettőség is belefér. Ha tudnád hány ígéretet hallott a fülem, amelyek mind a változásról szóltak, miközben az emberek kitartása legfeljebb 1-2 napig tartott. Mindig mosolyogtam az ilyen nagy elhatározások alkalmával, mert tudtam, hogy az ember hiába változtatja meg a cselekedeteit, amíg a lelke meg nem változik, addig legfeljebb a kettősége növekszik, amikor ígérget. Valójában igen kevés ember képes önmagától a változásra, és amikor változásnak gondolja életét, akkor is csak legfeljebb az életkörülményei változtak, ő maga nem. Annyi embert intettem, hogy ne meneküljön el más vidékre, más kapcsolatba, más munkába, mert nem azokkal van a baj, hanem a probléma gyökere abban áll, hogy akárhova megy, ő maga mindig ott lesz. Sokan gondolták, hogy nem hallgatnak rám, am amikor néhány hónap múlva, vagy néhány év elteltével visszajöttek, elmondták, hogy életük mit sem változott. A belső sötétségeik mindig ugyanazokat a konfliktusokat teremtették újra, amelyektől éppen menekültek.
Változni csak azt tud, aki megértette a törvényt. A helyes hit változtat meg, a hit pedig hallomásból van. A helyes hit eléréséhez, szükség van a réginek a megbocsátására, ez pedig csak akkor lehetséges, ha az ember helyes tanítást kap, és a tanítással helyesen gazdálkodik.
A változás magad légy! Ez a mondat az sugallja, hogy az öntudatod része legyen a változás. Ha én vagyok a változás maga, akkor nincs bennem semmi, ami állandó. Ha nincs bennem semmi, ami állandó, akkor az örökkévalóságot és a vég nélküliséget el nem érem, mert azoknak a titka épp a lélek állandósága.
Ne a változásra törekedj, hanem a lelki aspektusok állandóságára. A változásra szükség van, de a változás nem az ok, hanem az okozat. Ha a lelki aspektusaidban állandóságra törekszel, akkor a változó világra adott válaszaid eredményeképpen a cselekedeteid változni fognak, hiszen a lelki aspektusok mindig új kihívásnak lesznek kitéve. Egy erkölcsös ember számára mindegy hogyan bonyolódik a világ, akkor is az a cél, hogy a bonyolultság ellenére is boldog legyen. A boldogság titka, pedig nem a változás, hanem szeretet.
Ha holnap beköszönt az űrtechnológia, ha megváltoznak az ember párkapcsolati szokásai, ha minden körülmény megváltozik is a földön, azt javaslom lelki aspektusaidban te légy akkor is állandó és hű a tanításokhoz. Aki a lelki állandósághoz ragaszkodik, nem kell félnie, de azt is tudd, hogy a fenevad bélyegét éppen azok az emberek veszik magukra, akik a változásnak hívei. Az efféle esztelen változásnak aztán meg is isszák a levét, pedig Isten figyelmeztette az emberiséget, mi fog történni. Az Istenhez hű hívők pedig állandóságukban elnyerik a jutalmat. Aki bebizonyítja, hogy hisz Istenben, Isten is bebizonyítja, hogy hisz az emberben.