Az éter elem Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

Az éter elemAz éterelem a teremtés sorendjében az első. Létezéséről Einstein óta folyamatosan vitatkoznak a tudósok, bár nem Einstein volt az első, aki feljegyezte az éterelem létét, hiszen a védikus írások sok ezer éve emlegetik, mint anyagi elemet. Természetesen az éterelemen sem kifejezetten a fizikai értelemben vett elemet értjük.

Az Ayurvédában az Akasha, az űr- vagy éterelem neve. Állítása szerint ez az elem kezdet nélküli (Anadi) és örökkévaló (Anant), azonban ez nem lehet igaz, mert az éterelem is teremtéssel (tudósok szerint az ősrobbanással) jött létre, ennek a téveszmének az éterelem megfoghatatlan volta lehet az oka. Maga Einstein is csak közvetett bizonyítékot talált létezésére, amikor azt kereste, hogy mihez képest halad a fény akkora sebességgel, mint amekkorát mért.
A többi őselemmel szemben az éter valamivel jelentősebb öntudati aspektussal bír, ami igazolja Buddha állítását is, hogy n tér, ott van tudat is. Mivel első elem volt a teremtés sorrendjében, azt gondolhatnánk, hogy önmagában létező elemről van szó, de az így nem igaz, hiszen az egyéb anyagokból álló rendszerek kiszorítják arról a térrészről az éterelemet, ahol ők léteznek. Az éterelemben kismértékben található meg a radzsasz és a tamasz aspektusai is.

Lelki éter

Lelki értelemben a levegő kitöltő aspektusú elem. A szattva ereje az elemnek örökít tudati aspektusokat, így az éterelem elsősorban az alsóbbrendű tudati aspektusokhoz, a kommunikációhoz köthető elem. Ebből az elemből is megkülönböztetünk kontrollált (harmonikus) és kontrollálatlan (diszharmonikus) elemet. A kontrollált éterrel élő ember helyesen és megfelelő mennyiségben kommunikál. A helyesen itt az igazul szót helyettesíti, a megfelelő mennyiségben pedig azt jelenti, hogy amikor információra van szüksége egy feladat megoldásához, akkor kérdez, amikor tőle kérnek ilyen információt, akkor válaszol, de kerüli a felesleges (az élet szempontjából hasztalan) kommunikációt. A diszharmonikus éterrel élő ember vagy fél az önmaga kifejezésétől, vagy a másik végletként felesleges kommunikációkra hajlamos (pl.: pletyka). Az előbbit a túl sok víz, vagy föld, illetve a tűzelem hiánya, az utóbbit a föld és/vagy víz hiánya és/vagy a tűzelemnek a többlete okozza.
Kontrollálatlan éter, romboló hatású. Az emberben a túl sok éter mindig instabilitást, töredezettséget okoz, amely az embert megbízhatatlanná teszi, a túl kevés éter beszűkíti a tudatot, vele együtt az ember életterét is, így beszűkül annak szabadságfoka is. Az éter elem legnagyobb „ellensége”, az önmagam kifejezésétől való félelem. Az éterelem kettősége maga a hazugság. A kontrollálatlan éter az embert notórius hazudozóvá teheti, így az kontrollálatlan éterrel élő emberek erkölcsileg alacsony szinten vannak.

A fizikai éter

Mint említettem az éterelemet nehéz fizikailag jellemezni, mivel –bár körülvesz mindent- nem megfogható, nem látható és közvetlenül másképp sem észlelhető elemről van szó. Einstein szerint nagyon sűrű és nehéz elem az éter, amely ugye más kérdéseket is felvet: hogyan tud az ember létezni az éterben úgy, hogy sem a sűrűségét, sem a nehézségét nem tapasztalja. Az Ayurvéda az ellenkezőjét állítja: az éter könnyű, finom és üres. Ugyanakkor sötét anyag is, amelynek eredetét a tudomány folyton kutatja. A valóság az ennél sokkal bonyolultabb, mivel az éternek tudati aspektusai vannak, a tudomány és az ayurvéda állításai egyszerre is igazak lehetnek. Az éter ugyanis kettős természetű anyag, ezért olyan nehéz meghatározni a természetét.
Ahogy a tűzelemhez az égőérzés, a földelemhez a viszketés, a levegőelemhez a fájdalom érzete, úgy az éterelemhez az anyag folytonosság hiánya tartozik. Ahol a szervezetben seb, törés, vagy szakadás keletkezik, ott biztosan a kontrollálatlan éter volt jelen. Az egyik legrettegettebb betegség a szklerózis multiplex is jó részt az éterelem kontrollálatlanságának köszönhető.
Az éterelemhez a hallásérzékelés tartozik, ugyanakkor a levegőelem nem tapintható, nem látható, nem ízlelhető és nem szagolható.

Az éterelem előfordulási formái

Végezetül vizsgáljuk meg az éter fizikai megjelenési formáit. Egyrészről az éter nem csupán a tér maga, hanem az azt kitöltő finom anyag, nincs mód arra, hogy a mindennapi életben felismerd.
Az éterelem a táplálkozásban felismerhető a keserű és a fanyar ízekben. A túlsúlyos, Kapha típusú emberek épp az éter tulajdonságai miatt gyorsan érnek el testsúly csökkenést ezekkel az ízekkel, azonban vigyázni kell, mert a túlzásba vitele kiszáradást, gyengeségérzetet, korai sejtöregedést szédülést és nyugtalanságot vonhat maga után.
Ne félj az önmagad kifejezésétől, mert az korlátozza a benned lévő éterelemet, amely aztán tudati korlátokat támaszt benned. Ugyanakkor vigyázz, mert az éter megnövekszik benned, lelki életes és tested is töredezetté válhat, s sietteted a halált is. Az ember, aki igazul él, cselekszik, épp az éterelem által emelkedhet magasságokba, hiszen az éterelem minden másik elemet kontrollál, de őt kevésbé képes más elem kontrollálni. Ez a felszabadulás titka az őselemek szemszögéből.