A föld elem Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

A föld elemAz őselemkről szóló cikksorozatot a földelemmel folytatjuk. Az Ayurvéda filozozófiája szerint a földelem alatt természetesen nem a hagyományos értelemben vett földet, mint anyagot értjük, hanem annál lényegesen tágabban értelmezzük azt. Annak érdekében, hogy a földelem természetét képesek legyünk megérteni, a tűzelemről szóló cikkben alkalmazott tartalmi tagolást választjuk.

 

 

Az ayurvéda Pruthwi kifejezése takarja a földelem magyar kifejezését, az egyszerűség kedvéért a cikkben a földelem megnevezést fogom használni. A földelem, mint minden más őselem az anyagi világban, a tudatban egyaránt fontos aspektusokkal bír. Természetét a három gúna (radzsasz, tamasz, szattva) mértéke és kapcsolata határozza meg. Vizsgáljuk meg előbb a földelemet a gúnák szempontjából:

A földelem, a többi őselemhez hasonlóan, minimális öntudati funkciókkal bír, létezése és "működése" erősen függ a többi őselemtől. A földelem nem létezhetne a teremtési folyamatban előtte lévő minden más őselem nélkül (pl.: a vízelemhez kötött gravitáció nélkül a bolygónk nem lenne más, csak egy porfelhő az éterben, de ha figyelembe veszem, hogy az atomi kötések is a vízelem természetét hordozzák, akkor még a porfelhő sem létezne). Ennek kapcsán könnyen eljuthat az ember addig a megállapításig, hogy a földelemben a szattva (világosság) elve igen csekély mértékben van jelen. A földelem mozgékonysága igen elhanyagolható, ebben a tekintetben még a többi elem behatásainak is jól ellenáll. Ez azt sejteti, hogy a földelemben igen kevés a radzsasz (mozgékonyság principiuma) elve, viszont jelentős mennyiségben megtalálható benne a tamasz (sötét principium) kötött ereje.

A lelki föld

Lelki értelemben a földelem, mint befogadó elem (a befogadó képesség sötét principium, amely jól jelzi a tamasz túlsúlyát)  harmónikus vonatkozásban az ember erős bizalmát tükrözi, diszharmónikus vonatkozásban pedig az ember nehézkességét, változásra való képtelenségét mutatja. A kontrollált (harmonikus) földelem akkor van jelen az emberben, ha a többi elem is egyensúlyban van. Ezt könnyű belátni, hiszen a túl sok víz a földet oldja (oldat, erózió, egyéb jelenségek), a túl kevés víz porlasztja a földet (lásd sivatag), a túl sok tűz előbb vízzé, majd levegővé alakítja a földet, a túl kevés tűz földdé alakítja a vizet és a levegőt is, tehát még több föld keletkezik (kevés mozgékonyság=súlygyarapodás). A túl sok éter töredezetté, instabillá teszi földet, míg a túl kevés éter nem bíztosít elég létteret a földelem számára, így a földelem sűrűsége növekszik (például lásd, hogy aki fél az önmaga kifejezésétől, azaz tagadja az éterelemet, az hajlamos testsúly növekedésre is). Ez azt is bizonyítja, hogy harmonikus földelem csak a szattvikus emberben létezik. Ha valaki nyugodt, és bizalmat sugároz, az a földelemnek köszönhető, de ha a többi elemben nem harmonikus (félelem miatt), akkor ez a nyugodtság és bizalom könnyen változik az ellenkezőjére. Ez az oka, hogy a föld típusú emberek (kapha típus) a haragot is tovább hordozzák annak ellenére, hogy nehéz őket haragra gerjeszteni. 

A föld elem az embernek erkölcsi szilárdságot biztosít, amely a föld befogadó aspektusával párosulva komoly Istenhithez vezet. Ezért van az, hogy a Kapha típusú emberek általában Istenhívők is. A föld elemnek köszönhetően a Kapha típusú emberek igen megbízhatóak, amelynek néha az árnyoldala az is, hogy ez a megbízhatóság egyben a kiszámíthatóságot is jelenti.

A földelem legfőbb aspektusa a befogadás, ez azt is jelenti, hogy a földelem nem képes semmilyen mozgásra, változásra, csak a többi elem által. A föld típusú embernek is el kell fogadni a többi ember segítségét, ha önmagában akar változást produkálni, hiszen a föld típusú embert súlytja leginkább a megbocsátásra való képtelenség hátránya.

A kontrollálatlan föld (mint minden elem kontrollálatlan formája) romboló hatású erő a tudatban és a szervezetben. A kontrollálatlan földdel élő ember nem képes megfelelni a gyorsan változó élet kihívásainak és környezetét is igyekszik visszavetni (ha nem is tudatosan). Az ilyen emberek nagy része élősködik a társadalom nyakán és mások jóindulatának vannak kitéve. A bennük hordozott félelmek nem ritkán koldus botra juttatják őket és legtöbbször a szabadságvágyra hivatkozva nem tesznek semmit a saját maguk érdekében (a szabadság egyenlő azzal, hogy aluljárók lépcsőin koldul az ember mindennap). A kontrollálatlan föld az embert kiszámíthatatlan lelki állapotok felé tereli: depresszió, agresszivitás, erőszak, általában a testi fölényüket, erejüket kihasználó emberekben kontrollálatlan a föld.

Az emberben a túl sok föld a birtoklási vágyat, az anyagi világhoz való túlzott kötődést, a túl kevés föld pedig a pazarlási hajlamot és a földtől való elrugaszkodott tudatállapotokat erősíti. A földelem korlátozása az anyagi világtól való félelem, idetartozik, minden túlélési ösztönnel kapcsolatos félelem: az éhségtől, szomjúságtól való félelem, a falánkság, mohóság, a szegénységtől való félelem, a gazdagságtól való félelem, az ellenségtől való félelem (állati ösztön: felsőbb rendű ragadozótól való félelemből fakad), a haláltól való félelem.

Fizikai föld

A fizikai értelemben a föld a test szilárd elemeit jelenti. Ide tartozik a csontozat, a fogazat, az izomzat, de összetevője a bőrszöveteknek is. Általában elmondhatjuk, hogy a földelem alkotja a test szerkezetét, vázát, azonban a test működésében csak közvetett szerepe van. A különböző testi funkciókat (mozgás, emésztés, stb.) már a többi elem idézi elő. A kevés föld elem okozza például az izomsorvadást, a csontritkulást és a fogszuvasodást, a sok földelem okozza a szervezetben a különböző burjánzásokat, mint például a csontkinövések, a bőrkinövések, a daganatok és más hasonló folyamatok.

A fenti állításból talán kitűnik, hogy a föld elem nélkül nincs kötött forma sem, minden létező, ami alakzattal leírható, abban közvetlen (pl.: fizikai test), vagy közvetett módon (pl.: egy folyó alakja az őt kürülvevő földben létező meder alakjától függ) a földelem is szerepel. 

A földelem a szervezetben passzív elem, nincsenek hozzáköthető folyamatok. A test felépítését a földelemből a vízelem végzi, a test fenntartását a vízelem és a tűzelem végzi, a testhez tartozó izomzat és csontozat mozgatását a levegő elem és az éterelem végzi. A többi elem nélkül a földelem alkotta test hasonló lenne egy kődarabhoz, amely időtlen-időkig változatlanul áll.

A föld megjelenési formái

Vizsgáljuk meg a föld megjelenési formáit annak érdekében, hogy felismerhessük az életben. A földelem legkézenfekvőbb megjelenési formája a szilárd halmazállapotú anyag, az ember táplálékában a szilárd halmazállapotú ételek, illetve a folyékony halmazállapotú italok (gyümölcslevek, szörpök, stb.) oldott formában tartalmaznak szilárd halmazállaptú anyagot. Az ezekben található nyomelemek, ásványi sók, fehérjék mind valamilyen módon a különböző sejtek, szövetek építésére szolgáló anyagok. Persze nem tartoznak ide akár a folyékony, akár a szilárd táplálékban megtalálható enzimek, savak és más hasonló vegyületek, amelyek a különböző átalakítási folyamatokban vesznek részt, ezért a tűzelem megjelenési formái.

A földelem másik megjelenése a kötött forma, azaz a fizikai test. Az előzőekben már írtam, hogy a földelem nélkül nem létezik fizikai test sem, magasabb rendű formák (pl.: szellemtestek) sem léteznek földelem nélkül, csak azokban a földelem erősen kontrollált.

Sok mondásban hallhattátok már, hogy a víz az élet maga. Ez a jól hangzó, de ostoba kijelentés az égvilágon semmilyen fontos információt nem hordoz magában. Az igaz, hogy a Föld bolygó felületén a vizek és a szárazföldek aránya 70% körüli (no de a föld, mint szilárd test sokkal nagyobb mértékben tartalmaz szilárd anyagot a maga kb. 6300 km sugarú gömbjében), az is igaz, hogy az emberi test közel 70%-a víz, de képzeljétek el, mi lenne, ha nem lenne földelem... Fizikailag te sem léteznél, az állatok sem, a növények sem, az egysejtű életmód sem, a kövek sem... ezért soha ne higgyj jól hangzó, de semmit mondó bölcseleteknek. A földelem éppen olyan fontos az élethez, mint a vízelem, sőt a többi elemet sem szabad kihagyni ebből a felsorolásból.

A földelemből táplálkozik minden élőlény, a földben vet gyökeret a fa, hogy a vizen kívül magához tudja venni az élethez szükséges földelemet is, földelemmel táplálkozik minden növény, állat és ember. A föld fogadja be a növények gyökereit, a föld ad otthont az állatoknak üregeiben és barlangjaiban, a földből lesz háza az embernek. A földben vájt mederben folyik a folyó, de abban lel nyugalmat a tó és a tenger is (a tenger is csak egy nagy meder, amelynek föld az alja, és a partja is). A földelemből készül az ágyad, a széked, az asztalod és földelemből készül az autód is. Néha úgy hívod vas, máskor műanyag, megint máskor üveg. A tudomány a földelemet finomabb felosztásban sorolja fel, mint egykor az ayurvéda, de az ayurvéda a földelem természetét mégis tágasabban ismeri, mint tudomány. A földelem természetben befogadó, ahogy az előző felsorolások is mutatják (növények, állatok, emberek, folyók és tengerek befogadóhelye a föld), de ha jól megnézed, mesterségesen is befogadó jelleggű tárgyakat készít vele az ember. A ház befogadó, hisz otthont teremt, az asztal a terítékeket fogadja be, és a táplálékodat, a széked téged fogad be, hogy kényelmed legyen, de az autód is téged fogad be, hogy beleülve utazhass, a hűtőgéped is befogad, az edényeid is. Befogad a szekrényed, a kádad. Ahol a földnek nem a befogadó képességét használja az ember, ott a szilárdságát. Ilyenek a munkaeszközeid, az evőeszközeid (kés, villa, kanál, stb.). Mindenhol jelen van a földelem.

Azt mondja  a törvény, az energia nem vész el, csak átalakul, ez persze igaz az anyagra is. A test (forma) az, amely megsemmisülhet. Ezek a törvények adnak hitet évezredek óta azoknak a hívőknek, akik az örök életben hisznek. Mert ha az energia és az anyag sem vész el, hogyan semmisülne meg az, amely ezek felett áll: a lélek és a tudat. Ha pedig a tudat egy (kollektív tudat), hogy semmisülne meg az én tudatom, amely benne ragyog az egy tudatban. A földelem, amely a fizikai testet alkotja, átalakulhat, azonban az általam megteremtett tudat ott lesz az átalakult anyagban is. Én és az Atya, ahogy te és Atya is egyek vagyunk, a test változhat, hiszen az emberben élő tűz mindig mindent megváltoztat, de a földelem előbb-utóbb új testté szerveződik.

Az emberekben lévő kontrollálatlan föld lelki szinten összeadódik. Az emberek növekvő  kapzsisága a kollektív földelemet is izgalomba hozza.  Egy prófécia szerint amikor az emberiség történelme a véghez közelít, erős földrengések rázzák meg a földet. A törvényt nem lehet semmissé tenni: "ami kívül az belül, ami fent, az lent is". Az emberiségben zajló "belső földrengések" (amely a kapzsiság, a mohóság, agresszió, düh, az anyagi világtól való félelem következményei) a külső világban pusztító földrengésekkel szedik áldozataikat. A föld elemet ne a kapzsiságodra irányítsd, hanem arra, hogy legyél nyílt. Ne aggódj a jövő miatt, és ne tartson fogva a múlt. Legyél képes a minden pillanatban eléd tárt lehetőséget elfogadni, ha az nem visz a bűnbe. Ne a makacsság vezéreljen, tanulj meg megbocsájtani, de a helyes elvekhez foggal-körömmel ragaszkodj. Ha elérted a szeretetet, a föld elem segít azt megtartani, ha elérted az igazság felismerését, a föld elem fog segíteni, hogy meg is maradj benne.