A radzsasz felemelkedése Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

A radzsasz felemelkedése: a vonzás törvényeA radzsasz az élet mozgékonysági alapelve, amely a többi gúnához hasonlóan megtalálható kisebb-nagyobb mértékben minden létezőben. Az ember is megtalálja magában ezt a princípiumot, hiszen minden, ami az embert mozgásra, változtatásra ösztönzi, az a radzsasz egy-egy megjelenési formája. A radzsasz növeli az egyes doshákat a szervezetben, ugyanakkor azok egyensúlyának elvesztéséhez is vezet,  hiszen gyakran nem minden doshát ér egyforma hatással a radzsasz ereje.

A radzsaszt a legtöbb ember az élettel azonosítja helytelenül. Azt mondják, hogy aki nem képes vágyni, vágyait követni az az ember nem él. Pedig ha jobban belegondolunk a halál éppen a radzsasznak köszönhető.

A radzsasz megnyilvánulásai

A radzsasz legismertebb megjelenési formái az akarat, a vágy, hiányérzet, az adósságérzet, illetve az ösztön. Ezeknek az elveknek a megértéséhez igen nagyfokú elkötelezettség szükséges az útkeresőktől,  hiszen az ember legnehezebben éppen ezekről az aspektusokról képes lemondani. A felszabadulás útján lévő, Istent kereső ember azonban előbb, vagy utóbb szembetalálkozik ezzel a problémakörrel.

A radzsasz aspektusai és hatásai az emberben

Lássuk az egyes aspektusok miként hatnak az emberre. A legfontosabb aspektusa a radzsasznak az ösztön. Az evolúció alatt az emberi faj "tudását" hordozza az életről, és a túlélésről. Ide tartoznak a létszükségletek kielégítése (táplálék szerzés, alvás, stb.), ugyanakkor ide tartoznak a fajfenntartási ösztönök is. Ennek okán a radzsasz még a legfelszabadultabb emberekben is benne van, amíg testben élnek, hiszen a testi szükségleteket mindenki kontrollálhatja (pl.: jóga útján), azonban végérvényesen csak a felszabadult lélek tud lemondani róla. Ebben az esetben sem teljes mértékben, hiszen a nem testi szinten létező entitásoknak is szükségük van radzsaszra (különben nem léteznének). Ezt a törvényt fejezi ki: "nem csak kenyéren él az ember, hanem minden igével, amely Istentől adatik".

A radzsasz következő aspektusa a vágy. Ez tulajdonképpen egy hiányérzet, amelynek megszűnéséig az ember nem érzi önmagában teljesnek a saját valóságát, így erős vonzódással van az élet azon aspektusaival szemben, amelytől a teljességet várja. A vágy és az ösztön között igen kevés a különbség, mégis fontos különbségek vannak közöttük. Például a fajfenntartási ösztön egyértelműen a gyereknemzésre utal, de a szexuális vágyak eltekinthetnek a gyermeknemzéstől, és pusztán élvezeti vágyként jelennek meg. A vágy természetesen egy illúzió, hiszen a termőtalaja a nem tudás. Aki érti, és képes átélni azt, hogy minden Egy, az belátja, hogy a vágy az egó műve.

Az akarat igen fontos, gyakran rejtett aspektusa a radzsasznak. Az akarat nem más, mint az ember által elfogadott, de még be nem teljesült igazságok halmaza az emberi tudatban (tudatalattiban). Ezeket az aspektusokat az ember gyermekkorától fogva hordozhatja, az oka, hogy amikor az igazságot elfogadta, az ember éppen kettőségben élt, és az nem tudott azonnal, vagy rövid idővel beteljesülni. Így ezek az igazságok folytonosan újrateremtik önmagukat, illetve az embert és mindaddig ismétlődnek az ember életében, amíg azokat be nem teljesíti, vagy le nem mond róluk (megbocsátással). Gondolj bele, hogy életedben hány konfliktus éli újra, meg újra az életét. Hamis tanítók ilyenkor azt mondják: az élet meg akar tanítani valamire. Én pedig azt mondom, hogy saját ítéleted alatt állsz, míg meg nem ismered egykori önmagad és meg nem tudod bocsátani tudatlanságodat.

Az emberben, aki kölcsönt kér, vagy elmulaszt dolgokat, esetleg indokolatlanul megbánt valakit, sokszor alakul ki az adósságérzet. Ez is a radzsasznak egy megnyilvánulása, hiszen az embert arra ösztönzi, hogy rendezze adósságát ("Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig" Mt. 5.26). Isten az ószövetségben tehát a ember kiengesztelésére rendelte el, hogy engedd el a felebarátod tartozását, ha az nem tudja egy héten belül megadni. Hisz a felebaráton az adósságérzet vére szárad, de rajtad is, ha úgy érzed, hogy adós valaki feléd.

A radzsasznak számtalan megnyilvánulása van még. Ilyen például a titok, minél nehezebb a teher, annál inkább szükségét érzed, hogy megoszd valakivel ("amikor a kint és bent egyforma, akkor jön el a mennyek országa") Lásd be, minden törvény érted van, amit a szent könyvekben megfogalmaztak. További radzsasz növelő tudati képzetek léteznek még, de többnyire ezek igen rövid ideig bukkanak fel a tudatban.

A radzsasz és a tamasz kapcsolata

A radzsasz soha "nem jár" egyedül. Amikor az emberben a radzsasz felébred, vele együtt kél a tamasz is. A radzsasz beszűkíti az ember figyelmét, koncentrációját, és kizárja életéből az élet egyéb aspektusait. Sok iromány jelent meg a vonzás hatalmáról, ha megértetted mondanivalómat, kerüld messze el az ilyen tanítót és annak gyümölcsét is. A radzsasz éppen olyan szenvedést hoz rád, mint a tamasz, és betegség a gyümölcse. Nem látod, míg meg nem érted a működését, amelyről most írtam. Egyedül a szattvában van világosságod, abban van felemelkedésed. Az pedig nem más, mint az igazság, a szeretet, a béke, és az erkölcs.