A tamasz felemelkedése Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

A tamasz felemelkedése: sötétségA tamasz az élet sötét princípiuma. Jellemző aspektusai a nem tudás, az összehúzódás, kötöttség, merevség, nehézség, öntudatlanság. A tamasz ennél fogva csökkenti a doshákat, illetve azok egyensúlyának elvesztéséhez vezet. A csökkent doshák az életerő elvesztéséhez, az egyensúly elvesztése pedig lelki-testi betegségeket okozhat. Mik vezethetnek a tamasz felemelkedéséhez?

A tamasz a tudatban akkor növekszik, ha az ember nem tudása ellenére cselekszik és ebből kifolyólag kettőségbe kerül, félelem lesz úrrá rajta. Így a tamaszt erősíti minden bűn! A bűnről és a félelmekről másik cikkekben olvashatsz részletesebben.

A tamasz megjelenési formái

A tamasz erősödik, ha az ember vágyai, hite és tagadása konfliktusba kerülnek egymással, amelynek az az eredménye, hogy az ember képtelenné válik a döntésre, a megbocsátásra, ugyanakkor képtelenné válik a változásra is. Gondolj bele, hogy volt-e olyan az életedben, amikor meghasonultál önmagaddal? Amikor az eszed azt mondta jobbra menj, de a szíved balra húzott és képtelen voltál bármelyik irányba is elindulni? Lehet az a munkáddal kapcsolatban, lehet ez a kapcsolataiddal. Volt-e olyan, hogy hited ellen cselekedtél, mert féltél,  vagy mert vágytál valamire, amit így megkaphattál. Volt-e olyan az életedben, hogy féltél valakitől/valamitől, vagy haragudtál valakire, mégis egy kis előnyért megerőszakoltad a tudatodat és olyat tettél, amelyet nem szívesen cselekedtél? Volt-e olyan, amikor erősen vágytál valamire, de féltél változtatni, így a vágyad ezért nem teljesülhetett? Nos, ezek mind a tamaszt növelő helyzetek az életben.

A tamasz aspektusai és hatásai az emberben

Növeli a tamaszt benned minden feloldatlan konfliktus, minden félelem és tagadás hiszen ezek csökkentik az életteredet és a szabadságfokodat. Íme néhány példa a tamasznövelő aspektusokról: A legnagyobb mértékben növekedik a tamasz az istenkáromló emberben, hisz káromlásában a benne lévő szeretetet, békét, igazságot káromolja. Emeli a tamaszt az az ember, aki pusztán szabályok mentén képes élni. Az ilyen ember fél a szabadságtól, és nem is érti az életet. Idetartoznak azok a "hívők" is, akik nem értik a tanításokat, de merev ragaszkodással követik azokat. Sajnos, ilyen a legtöbb vallási és ezoterikus tanító is. Bár nem értik a vallási szentkönyvekben leírt törvények igazi lényegét, mégis képesek megbélyegezni azokat az embereket, akik nem tartják be, így saját magukat is sötétségbe vetik (lásd. Biblia: apostolok kézmosása, vagy kalásztépés szombaton, stb). Minden isteni törvény az emberért van, és nem az ember a törvényért. Ez alól csak az isteni elrendelések (védák: speciális dharma, Biblia: elrendelt sorsok: lásd József, Mózes, Jézus) kivételek. A törvény helyes értelmezése tehát felszabadít, amíg a helytelen értelmezése sötétségbe taszít. Vigyázz, olykor a szabadnak látszó dolgok is a sötétségbe löknek. "Nem szereted a feleséged, hagyd el" mondja sok ezotrikus tanító. Messze kerüld el az ilyen embert, mert a vesztedet okozza. Ugyanis ez látszólag szabadság, amikor hűtlen leszel a tamasz emelkedik benned, hisz egykori hited, és fogadalmad ellen teszel, ilyenkor kettőségbe kerülsz, és a félelem bűvöletébe. Azt mondod te elváltál, de nem félsz? Dehogynem, ha be sem ismered, mert a félelmedet messze a tudatalattidba űzted, de meghatározza cselekedeteid és sok mindenben korlátoz téged.

Növekszik benned a tamasz, ha képmutatóan ítélkezel. Amit másban megítélsz aspektusokat és benned is élnek azok, te magad is kettőségbe kerülsz, hiszen az ítéleted által tudod, hogy mi a helytelen, mégis elköveted azt. Ugyanakkor növeli benned a tamaszt minden átok, amelyet rád mondanak és amiben nincs hited, hogy megvédjen. Az élet mindig visszahat rád, ha helyesen cselekszel, áldásként kapod a kegyelmet a körülötted lévő emberektől, ha helytelenül, akkor átokként. Átoknak nem csak a rosszindulatú kívánságokat nevezem ebben az esetben, hanem azokat is, amikor a helytelen tetteid következményeként a környezetedben helytelen hit alakul ki. Legegyszerűbb példa, ha lustának tart a környezeted, az ő hitük fogva tart téged, és igen nehezen tudod ezt a törvényt rólad megváltoztatni.

Az egyik legveszélyesebb tamasz növelő aspektus a bűntudat, főleg azokra van igazán nagy hatással, akik mélyen hisznek Istenben. A bűntudatban élőkre két fenevad is leselkedik. Az egyik, hogy nem ismerik helyesen a törvényt (nem tudás). Hiszen a bűntudat azért alakult ki, mert valaki felismerte a bűnt. Ez nagy kegyelem, mert emberek milliárdjai élnek ezen a födön nem ismerve a bűnt (legalább is nem minden aspektusát). Ugyanakkor a kegyelem az is, hogy ha felismerted, megbántad és nem követed el újra, akkor a bűn többé nem uralkodik rajtad, így felszabadultál. A másik aspektusa ennek a helyzetnek, hogy a bűntudatban élő ember képtelen a megbocsátásra, illetve nem hisz a megváltásban sem, így valóban sötétségre ítéli önmagát. Sok bűntudatban élő ember választ valamilyen szolgálatot (karitas tevékenység, gyógyítás, stb.). Ha látnád, megdöbbennél, hogy milyen sokan vannak azok, akik elmennek egy tanítóhoz azzal, hogy szeretnének az embereken segíteni, pedig segítségre ők maguk szorulnak. Vezekelni akarnak a bűneikért ahelyett, hogy megtanulnának hinni a kegyelemben, vagy megbocsátani. Az ilyen ember szélsőségből szélsőségbe esik. Segíteni embertársainkon nem bűntudatból kell, hanem együttérzésből, erről a szattva felemelkedése című írásban foglalkoztam.

A helyes tudás megszerzésével az ember egyre nagyobb szabadságfokra kerül. Aki ezt nem tartja fontosnak, és nem tanul, mert egyéb vágyai lekötik az életét, abban akkor alakul ki a tamasz, amikor vágyai megszerzéséhez szüksége lenne az elmaradt tudásra. Képzeld el, hogy pusztán az anyagi világban is hány ember szeretne több fizetést, jobb állást, illetve azokon keresztül több anyagi javat. Azonban amikor ezekhez képeznie kellett önmagát fiatalkorában, a tanulás helyett a szórakozást, és egyéb vágyak betöltését célozta meg. Így van ez a spirituális úton is, a nem tudás, a helytelen tudás eredménye a kötöttség. Aki nem ismeri a lelki törvényeket, az gyakran keveredik konfliktusba, bűnbe, illetve gyakran képtelen önmagában olyan változást létrehozni, amely a céljait támogatja.

A fentieken kívül a tamaszt növelik a félelmek, ezeket most nem részletezem, hiszen a Gondolatok a bizalomról című cikkben elolvashatod részletesen, illetve növelik a bűnök is, amelyet a Gondolatok a bűnről című írásban olvashatsz. Értsd meg az üzenetet, és ne higgy a hamis tanításoknak. Az ember mindent megtehet, amiben kedve telik. Azonban nem mindegy, hogy hogyan. Nincs önmagában helyes, vagy helytelen cselekedet, azt a te tudatállapotod teszi egyikké, vagy másikká.
Az embert a megbocsátásra való képessége teszi szabaddá, amelyet a Bibliában a szentlélek erejével írnak le. Akiben van lélek, az képes, akiben nincs az tanulja azt, hogy felszabaduljon. Aki kényelmes és nem akar tanulni, legalább annyit tegyen meg magáért, hogy hisz a megváltásban.

Kerüld a tamaszt

Azért mesélek neked a tamaszról, hogy felismerd, és nem azért hogy siránkozz önmagad felett, mert megtalálod magadban, sőt nem is azért, hogy ezáltal ítélkezz másokon. A helyes ismeretet fordíthatod arra is, hogy jobban megértsd a másik embert és képes legyél megbocsátani neki. Így mindketten nagyobbak lesztek Istenben. Te azért, mert megbocsátottál, ő azért, mert nem nyomasztja őt a te ítéleted. Ne feledd, Isten katonája elsősorban nem acéllal és lőfegyverrel harcol, hanem imával, megbocsátással, példamutatással, tanítással, gyógyítással. Legyél te is harcos, mert az ilyen harc igen méltóvá tesz a Mennyek országára.