Gúna és a dosha Nyomtat
Írta: Ayurvéda portál   

Gúnák és doshákAmikor a portálon lévő cikkeket olvasod, lehetséges, hogy arra gondolsz, mi köze mindennek az Ayurvédához. A létezésben, világegyetemben minden mindennel összefügg, soha semmi nincs önmagában való, csak maga az Egy, aki oszthatatlan. Csak az elkülönültség illúziója által fogvatartott szemlélő nem látja az összefüggéseket. Az isteni igazságokat kereső, figyelmes szemlélő azonban ezeknek az összefüggéseknek az ismeretében felszabadul az illúzió alól és világok vándora lesz, akit nem köt semmilyen hamis törvény. Aki viszont nem érti a titkot, arra a törvény súlyos ítéletként nehezedik.

 

Mi a három gúna?

A három gúna minden létezőben jelenlévő elv, amely meghatározza az entitás (élőlények), vagy objektum (élettelen tárgyak) lényegét. A három gúna a szattva (a világosság alapprincípiuma), a radzsasz (a mozgékonyság alapprincípiuma), illetve a tamasz (a sötétség alapprincípiuma), amelyről másik cikkekben már írtam. A legtöbb ember számára érthető megjelenési formájukban a szattva a felszabadult, kötődés nélküli állapota az elmének, a radzsasz az ember akaratának és vágyainak, illetve képzetei által meghatározott tevékeny aspektusainak tudatállapota, míg a tamasz az emberben lévő kettőségek, illetve tagadások ősi princípiumát tartalmazó tudatállapota.

A szattva a doshák szemszögéből nézve a doshák abszolút egyensúlyának állapotát jellemző alapelv. Amikor az öt elem, illetve a három dosha egyensúlyba kerül az emberben, az elégedettség, illetve a boldogság állapotára utal, amelynek velejárója a testi-lelki egészség is. A radzsasz az egyes elemekhez, illetve az egyes doshákhoz tartozó lelki-testi aspektusokkal kapcsolatos vágyak, akarat, illetve tevékeny képzetek által meghatározott alapelv. A radzsasz mindig növeli az egyes elemeket, vagy doshákat. A tamasz, az egyes elemekhez, illetve doshákhoz tartozó lelki-testi aspektusokkal kapcsolatos félelmek, tagadások által meghatározott alapelv. A tamasz mindig az elemek és a doshák csökkenését okozza. A fentieket figyelembe véve nézzük meg, hogy az egyes gúnák megjelenési formái, miként formálják a doshákat a tudatban és a szervezetben.

A gúnák természete

Az anyagi világ vágyai és ragaszkodásai a föld elemet erősítik. Így a föld elem növekedésével a kapha dosha is növekszik (túlteng), amelynek elsődleges forrásai a kapzsiság, az étellel és  itallal kapcsolatos ragaszkodások, és egyéb anyagi dolgokhoz, létszükségletekhez történő vonzódások. Ugyanakkor az anyagi világtól való félelmek, tagadások csökkentik a föld elemet, így a kapha doshát. Ennek forrásai lehetnek a gazdagságtól, vagy szegénységtől való félelem, olyan ételeknek, vagy italoknak a fogyasztása, illetve egyéb létszükségletek, amitől az ember fél, vagy tagad. A kapcsolati vágyak (barát utáni vágy, család utáni vágy, szexuális vágy, stb.) növelik a víz elemet, így vele együtt a kapha doshát, míg a magánytól, a szexualitástól való félelem, a nemiséggel kapcsolatos tagadások, a szülők tagadása, és egyéb kapcsolati félelmek csökkentik a víz elemet, vele együtt a kapha doshát.

A tűz elemet, illetve a pitta doshát növeli az emberben uralkodó változási vágyak, a szenvedélyesség, a kéjsóvárgás, illetve csökkenti a tűz elemet, s vele együtt a pitta doshát a lázadó szellemiség, a fájdalomtól való félelem.

A szeretet, a gondoskodás, az elfogadás, illetve a kegyelem utáni vágyak növelik a levegő elemet, általa a vata doshát. Ennek forrásai lehetnek a dominancia igény, amely több figyelmet és elismerést vár környezetétől, a szabadság igény, amely nagyobb szabad akaratot és cselekvést vár a vele együttélőktől. Az el nem fogadástól való félelem, mások el nem fogadása csökkenti a levegő elemet, s vele együtt a vata doshát. A szereplési vágy, az önmaga-mutogatás, illetve minden kifejezési kényszer (pl.: beszédkényszer) növeli az éter elemet és a vata doshát, míg az önmagam kifejezésétől való félelem, illetve minden kommunikációs félelem, tagadás csökkenti azokat.

A gúnák hatásai az életedre

Az egyes elemek, doshák akár alulműködőek, akár túlműködőek, mindenképpen az egyensúlyi állapot megbomlását mutatják. Ezért merem azt mondani, hogy aki pénzért tanít, gyógyít, illetve aki hírnévre, hatalomra vágyik, hamis próféta mind, csakúgy, aki tagadással van a valóság bármilyen aspektusával szemben. Akik Isten nevében jönnek elétek, de a radzsasz és a tamasz hatalma alatt élnek, mind báránybőrbe bújt farkasok, ne higgyetek nekik. Aki viszont a szattva hatalma alatt áll, az nem félti az életét, nem vágyja azt, mert tudásnak van birtokában és nem ismeretnek. Betegségeitek és gyengeségeitek a felsorolt állapotok valamelyikének a következménye. A föld elem tagadásai vezetnek szegénységhez, éhinséghez. A víz elem tagadásai vezetnek személyközi konfliktusokhoz, a küzdelemhez és a háborúhoz. A tűz elem tagadásai vezetnek a helytelen minták, a helytelen tudás, illetve a helytelen törekvések megkövesedéséhez, betokosodásához. A levegő elem tagadásai vezetnek szolgaságba, a börtönbe, a kötöttségbe. Az éter elem tagadásai vezetnek ahhoz, hogy soha ne értsd meg a világot, és soha ne szabadulj fel a szenvedés alól. A vágyaid bármilyen elemhez és doshához kapcsolódjon is, mozgásra kényszerítenek, amelyekben soha nem leled meg a békét, mert amíg mozgási kényszered van, addig konfrontálódsz is azokkal, akik hozzád hasonlóan a vágyaikat követik. Mégis gyakran éppen ez adja meg a lehetőséget az embernek, hogy felismerjen magasabb igazságokat is.

Amikor egy vágyadat betöltöd, kis időre öröm lesz úrrá rajtad. Azt hiszed boldog vagy, pedig csak a radzsasz hunyt ki egy kis időre a tudatodban. A szattva azonban örök boldogságot hoz rád. Nem tudod végleg legyőzni sem a radzsaszt, sem a tamaszt, de átirányíthatod úgy őket, hogy azok téged szolgáljanak, a boldogságodat. A radzsaszt irányítsd Istenre, a felszabadulásra (Megváltó várás ilyen), folyton keresd a szenvedés alóli felszabadulást, magadban. A tamaszt irányítsd önmagára: legyen tagadásod a tudatlansággal szemben, illetve tagadd meg magadtól a bűnt.