Jelenleg a csevegőben tartózkodik:

Nincs senki online

Ayurveda in pictures

ayurveda_ke...
Image Detail

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Daily wisdom

There are no translations available.

Nem vitatkozni jöttem veled, hanem tanítani téged, ugyanis én ismerem az önvaló természetét, te pedig nem. Amíg meg nem ismered te is, addig ne vitatkozz senkivel, csak figyelj!

Napi dilemma

The dilemma of the obtuseness
You may decide every day, whether you follow the bars recognised by the humanity, or you believe in it that in God everything is possible and you knock them down.
Tamasz a gyereknevelésben Print E-mail
Written by Horváth-Kovács Diána   
There are no translations available.

 A 3 gúna az Ayurvéda tanai szerint (Szattva, Radzsasz, Tamasz) meghatározza ayurvédikus testalkatunkat és tudatállapotunkat. Mint tudati hatóerők, befolyásolják a szülő-gyermek kapcsolat minőségét is.  Most a Tamasz hatásaival foglalkozunk.

A Tamaszt a tudatra gyakorolt kötöttségek, taszítások, tagadások, a mozdulatlanság, a merevség jellemzi. A Tamasz ereje minden emberben jelen van, az egyes embereket a bennük lévő Tamasz ereje különbözteti meg.
 
A gyermeknevelés során ha a szülőben magában is meghatározó a Tamasz ereje, ez a tudati erő befolyást gyakorol a gyermekre is.
 
Melyek a legtipikusabb tamaszt növelő cselekedetek a gyermekben?

Bűntudat keltése a gyerekben és a büntetés

Tipikus szülői fegyelmezési módszer a büntetés eszköze. A büntetés önmagában, ha helyesen hajtja végre a szülő, nem baj, sőt, szükséges. A helyes büntetés nem a gyermek leigázására irányul, hanem magára a bűnre. Ha a szülő így cselekszik, akkor a gyermek nem sérül, nem veszíti el bizalmát szülője irányában, de megtanulja, hogy vannak olyan tettek, melyeket azért nem kísérthet, mert azok a saját vagy mások életére (más gyerekek) nézve veszélyesek. A helyes büntetés eredményeképpen a gyermekben kialakul a helyes erkölcsi minta. Ennek feltétele az, hogy a büntetés mértéke arányos legyen a „bűntett” mértékével és hogy a szülő a jótettért ne felejtse el gyermekét jutalmazni.

Érzelmi zsarolás

Az érzelmi zsarolás során arra törekszik, hogy rávegye a gyermeket olyan tettek végrehajtására, melyekre a gyermek ellenáll, amiben az adott pillanatban még kettőssége van. Az érzelmi zsarolás eszközével a Pitta szülő él leginkább, főleg akkor, amikor a gyermek ellenállásának finom megtörésével (tanítással, példamutatással) már nem képes hatni a gyermekére. Az érzelmi zsarolás tipikus mondatai: „Ha ezt nem csinálod meg, nem foglak szeretni”, „Ha ezt még egyszer megcsinálod, menni fogsz a háztól”, „Ha nem csinálod meg a házi feladatot, nem mehetsz a barátaiddal játszani”stb. Az érzelmi zsarolás még nagyobb érzelmi kettősségbe sodorja a gyermeket, aki lehet végrehajtja a ráerőszakolt változásokat, mégsem képes velük azonosulni, csak a képmutatás növekszik meg benne. A szülő az érzelmi zsarolással életre hívja a gyermek el nem fogadástól való félelmét, s ezáltal a megfelelési kényszerét.

Félelemkeltés

A félelemkeltés folyamata hasonlít a kutyák idomításához. A szülő ahelyett, hogy venné a fáradtságot, s tanítaná gyermekét, inkább parancsokat oszt és csodálkozik, ha a gyermeke ellenáll, megsértődik, kísérti a veszélyt. A félelemkeltés mondatai, pl. „ Ne nyúlj hozzá, mert megéget”, „Ne fogd meg, mert elvágod a kezedet” stb.  A félelemkeltés elkerülhető, ha megtanítjuk a gyermeket az eszközök helyes, rendeltetésszerű használatára, ha értelemmel töltjük meg valamennyi cselekedetét, ha adunk számára elég időt, hogy értelmével felfoghassa a világ tövényszerűségeit.

Testi fenyítés, agresszió

A testi fenyítés képes igen mély sebeket ejteni a gyermek lelkében. Olyan szülők élnek vele előszeretettel, akiket gyermekkorukban hasonló módon próbáltak rendszabályozni. Az agresszív nevelés eredménye az agresszió magjának elültetése a gyermekben. A szülői harag olyan nagyra a gyermek 1-1 tette vagy nem cselekvése által, hogy eljár a keze. A türelem gyakorlása, mely növeli a szattvát (öntudat, világosság ereje) az emberi tudatban segít, hogy az agresszió helyett a szülő a tanítva nevelés elveit kövesse. A testi fenyítés növeli a gyermek haláltól való félelmét, melyben mindig saját életének veszélyeztetését éli meg. A gyermek létbizonytalansága felnőtt korára eredményezi a bizalmatlanságot az emberek irányába, félelmeket az olyan helyzetektől, melyben veszélyeztetve érzi magát, pl. mélység, magasság, éhség, szomjúság.

Negatív hitadás

A negatív hitadást sok szülő gyakorolja, ki tudatosan, ki tudattalanul. Sokszor a szülő azt gondolja, hogy a gyermeket negatív tereléssel mégis a kívánt cél felé hajtja. Van olyan is, amikor a felnőtt elégedetlenségét szeretné inkább kifejezni, ha gyermeke nem olyan ügyes, okos, kreatív stb. A negatív hitadás jellemző példái: „ Te nem vagy képes”, „Te ezt sem tudod”, „Te soha semmit nem fejezel be”, „Olyan kövér leszel, mint anyád”. A felnőtt olyan képzeteket nevel a gyermekébe, mely a képzet lényegi tulajdonsága által megvalósulásra törekszenek. A negatív hitadás helyett a pozitív bíztatás éppoly egyszerű, mint ellentettje.  Ha a szülő arra bíztatná a gyermekét, hogy neki minden sikerül, talán még sikert is elérhetne.

Kötöttségre nevelés

Sok kötöttség, melyeket felnőttként magunkban hordozunk, gyermekkorunkból maradt ránk örökül. A kötöttségre nevelés nem más, mint szokásokra, tradíciókra való nevelés. A szokások mögött olykor kevés valós információ rejtőzik, alapjait sokszor hiedelemrendszerek táplálják. Ilyen korlátozó szokás, ha például elalváshoz valamilyen zsebkendőt, takarót adunk a gyermek kezébe, hogy érezve a tárgy nyújtotta biztonságot, mielőbb álomra szenderüljön. Valójában a gyermeknek nincsen szüksége ilyen eszközökre az alváshoz, képes önmaga is elaludni. A rászoktatás miatt azonban ragaszkodni fog az alvó tárgyához, s nélküle nyűgösen alszik csak el.

Tiltva nevelés

A tiltva nevelés a totális bekorlátozást vonja maga után. Aki tiltva nevel, a saját eszközét fordítja maga ellen. Ugyanis ez a nevelés nem azonosul a gyermek igényeivel, vágyaival, így sokszor megoldani sem akarja őket. Legalábbis nem úgy, ahogy a gyermeknek jó és hasznos. Ilyen tiltva neveléssel találkoztunk már mindannyian, például amikor eltiltottak minket gyerekként egy barátunktól, egy szabadidős tevékenységtől, szórakozástól. Természetesen vannak olyan helyzetek, melyektől jobb, ha a gyermeket távol tartjuk (pl. tűz, magas helyek), de ez a tiltás az ő érdekeit szolgálja, míg a tiltás korlátozó fajtája éppen az ő szabadságfokát korlátozza.
 
 
A Tamasz ereje a gyermek nevelésében sok űrt hagyhat maga után. Azonban a Tamaszt jóra is fordíthatjuk, akkor, ha a tagadást nem a gyermekünkre, hanem az elkövetett helytelen cselekedetekre fordítjuk. Így könnyebben megtörténik, hogy mindannyian gazdagodunk tapasztalatokkal, mit nem fogunk felnőttként vagy gyerekként elkövetni, s így máris célt adtunk 1-1 megtörtént eseménynek. Az értelemadással pedig máris kikerültünk a Tamasz sötét fogságából.

 

 

Daily caution

There are no translations available.

Ha azt mondod, hogy ráérsz, és csak a magad erejében bízol, amikor meglepetésként rád tör a rontás, meg fogod látni, milyen kevés is az idő a változásra. Azon a napon jajjgatni fognak a hozzád hasonlók, mert szembenéznek saját tehetetlenségükkel Isten igéjével szemben.

Téves mondások

Én olyan romantikus alkat vagyok...
There are no translations available.

"Én olyan romantikus alkat vagyok..." - minden bizonnyal nem ismered magad. Sem az igazságnak, sem a békének, sem a kegyelemnek, sem a szeretetnek nem természete a romantika. De mindegyik gyönyörködik az élet minden pillanatában és minden teremtményében.